Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ НЕ СЕ СТРЕСНАХА ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ НЕРАЗБОРИИ

Българските облигации по външния дълг миналата седмица останаха под влиянието от движението на книжата на възникващите пазари в резултат на продължаващата война в Залива, както и от движението на американските и германските дългосрочни книжа, чиято доходност служи като отправна точка за определянето на цената на българските емисии.Новината за прекратяване на процедурата за продажба на Булгартабак не се отрази на настроението на инвеститорите. В началото на периода облигациите по просрочени лихви (IAB's) и облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) повишиха цените си с 30-40 цента за 100.00 щ. долара номинал, но през втората половина на седмицата реализираха същото движение, но в посока надолу. Нивата, при които се търгуваха облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's), останаха непроменени: 96.20-96.70 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Подобно бе движението на цените и на глобалните емисии, но по-големи отклонения се получиха при дългосрочните емисии с падеж 2013 и 2015 година.Цените на емисията с падеж 2007 г. претърпяха корекции от 40-50 евроцента, като в края на периода се търгуваха на нива 107.90-108.50 евро за 100.00 евро номинал.Цената купува на книжата от глобалната емисия с падеж 2013 г. достигна до 107.70-107.80 евро, а цената продава до 108.35-108.45 евро за 100 евро номинал. В края на периода цените се понижиха с повече от едно евро.Доларовата емисия с падеж 2015 г. отново премина нивото от 113.00 щ. долара, като за кратко се търгуваше на нива 113.00-113.50 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал. В края на периода цената на книжата се понижи с около 1.00 щ. долара През периода нямаше реална търговия с вътрешната емисия, деноминирана в евро. Поради спада в цената на десетгодишната глобална емисия търсенето отново се придвижи от 5.70% до 5.80-5.85%, но на тези нива в момента няма предлагане.На борсата беше регистрирана сделка с ипотечни облигации, издадени от Българска пощенска банка с общ номинал 143 000 лв. при доход 6.50 процента.През периода цените на доларовите ЗУНК-облигации, както и на деноминираните в евро, останаха почти без промяна на нива съответно 83.00-83.50 щ. долара и 82.50-83.00 евро. При сегашната ниска текуща доходност практически липсва интерес за покупки от страна на инвеститорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във