Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ НАСОЧИХА ВНИМАНИЕТО СИ КЪМ ДЦК

На 3 април приключи поредният едномесечен период, през който салдата по сметки на търговските банки при БНБ трябваше да са по-големи или равни на изискваните най-малко 8% от депозитната им база. Както обикновено, последните дни се оказаха инфарктни за много от участниците. Нека да си припомним, че на 30 март лихвените нива за левов ресурс, предоставен на овърнайт депозит, достигнаха фантастичните 7.5 процента. Основен принос за това имаха плащанията на окончателни данъци по Закона за корпоративното и подоходно облагане, които достигнаха 200 млн. лева. Само за един ден тази сума напусна банковата система. Черният петък за ликвидността на банките се оказа именно 30 март.
От началото на изминалата работна седмица, след масирани продажби на валута, банките като цяло отново разполагаха с необходимите им суми за осъществяване на разплащанията в левове и за поддържане на минимални задължителни резерви (МЗР). През първите два дни на седмицата цената на еднодневните депозити падна до 1 процент. Обемът на паричния пазар се сви до 50 млн. лв. при огромно предлагане и слабо търсене. От сряда насам, когато навлязохме в новия период за регулация на минималните резерви, най-често сделките ставаха на ниво от 3% на годишна база. Ресурс за срок от седмица се договаряше срещу приблизително 3.3 процента. Среднодневните обороти отново се покачиха до обичайните 80 млн. лева.
Наличието на много свободни левове доведе до огромен интерес у инвеститорите към закупуване на ДЦК. На първичния пазар Централната банка продаде 10 млн. лв. номинална стойност от тримесечна безлихвена емисия книжа. Предложеното от Министерството на финансите количество се продаде изцяло при висок интерес от страна на първичните дилъри и най-вече на техните клиенти. Регистрираните от Централната банка поръчки за участие достигнаха 17.44 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена се понижи с 0.01 лв. - до 98.94 лв. за 100 лв. номинал. В резултат на това средната доходност на книжата се повиши и от 4.15% вече е 4.24 процента. Това е новата стойност на основния лихвен процент, валидна от 4 до 18 април, когато е датата на следващата тримесечна емисия.
Броя на сключените сделки с ДЦК на вторичния междубанков пазар с всеки изминат ден се увеличаваше за сметка на тяхната доходност. Най-ярък пример за това са търгуваните петгодишни лихвоносни ценни книжа при нива от около 7.1 процента. Те бяха емитирани в началото на годината при 8.59% годишна доходност. Последната първична продажба на 20 млн. лв. номинална стойност стана в края на март при печалба от 7.44 процента. Много от участниците на пазара предричат, че границата от 7% при търговията с прословутата емисия под номер 301/01 скоро ще бъде преодоляна.
С голям интерес се очакват резултатите от първичната продажба на двегодишни книжа. Емисията е от отворен тип, а провеждането на първия аукцион е насрочен за 9 април. Общото й количество е 50 млн. лв. номинал. То ще се продаде на равни части чрез два търга. Вторият е насрочен за 11 юни. Купонните плащания по тази лихвоносна емисия ще са на всеки шест месеца при 6.5% на годишна база, като с последното ще се изплати и главницата. Максималното количество, което един първичен дилър може да придобие, е 50 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във