Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ ИЗПЪВАТ ПЛАТНАТА

Оптимизмът отново се завърна, този път не без помощта, безпрецедентната солидарност и всеобщите усилия на правителства и централни банки по целия свят. Загриженост за утрешния ден и благосъстоянието на хората лъха от всяко решение на хората и институциите, определящи монетарната и фискалната световна политика.
През седмицата интригата се завъртя около решението на ФЕД за намаляване на основната лихва в най-голямата световна икономика. Сбъднаха се предположенията за 50 базисни точки намаляване. В момента лихвата от 1% отново властва зад Океана. Нейното възстановяване идва, за да облекчи финансовите неволи на американците. Идеята е да се влее гориво в загасващите двигатели на щатската, а и на световната икономика.
Тук е мястото да отбележа, че именно нивото от 1% основна лихва за периода от юни 2003 до юни 2004-а възбуди необузданото кредитиране зад Океана. Последва надуването на ипотечния балон, роенето на всякакви кредитни деривативи и пласирането им в цял свят, чрез които заразата на американската несъстоятелност плъзна през границите.
Дали в момента не се прави повторно същата грешка, и то в рамките само на няколко години, единствено бъдещето ще покаже. Няма съмнение, че сега е моментът за затягане на условията за кредитиране, защото повтарянето на грешката този път ще бъде пагубно за целия свят.
Ниските лихви предполагат евтино финансиране, т.е. лесно правене на бизнес. Пазарите се движат основно от човешката лакомия за печалби и от страха от загуби. През последните дни отново избуяха страстите за големи печалби и поемането на по-голям риск. Това е и основната причина за разпродажбата на по-сигурните за инвестиция държавни ценни книжа и покупката на корпоративни книжа.
В рамките на един ден - 28 октомври (вторник), най-популярният, американски фондов индекс DJIA се повиши с 11%, стартирайки сутрешната търговия от ниво 8177 и приключвайки на 9060 пункта.
През първите четири дни на седмицата немският индекс DAX се повиши до 5015 пункта, което е с цели 24% повишение спрямо достигнатото дъно от 4033 пункта в края на предишната седмица.
Очакванията за предстоящ подем в икономиките доведоха до засилено търсене на метали и суровини. Алуминият се повиши с 10%, медта с 25%, а никелът - с почти 50%, и то само в рамките на първите четири дни на изминалата работна седмица.
Усещането, че лошото отминава и надеждите за по-добър утрешен ден засилиха доверието и в нововъзникващите пазари, какъвто е и България. Мощен тласък в тази посока дадоха и сключените суапи - всеки за по 30 млрд. щ. долара - между САЩ, от една страна, и Бразилия, Мексико, Южна Корея и Сингапур, по силата на които тези страни получават по-лесен достъп до финансирането с долари.
Благодарение на тези новини кредитното доверие в страната ни се засили и стойностите на кредитната производна CDS (Credit Default Swap) се понижиха от 600 до 500 пункта. На практика това означава, че българските държавни ценни книжа (ДЦК) вече ще се търгуват с надбавка от 5 процентни пункта над доходността на приетите за еталон щатски и германски книжа. Имайки предвид обратнопропорционалната връзка цена/доходност, това означава поскъпване на цената на нашите книжа при застой на еталонните такива.
Както вече казах, инвеститорите изоставиха инвестициите в ДЦК и се нахвърлиха на акциите, в резултат на което цената на държавния дълг на САЩ и на Европейския съюз падна.
Въпреки това цените на българските облигации, търгувани на международните финансови пазари, достигнаха по-високи нива, отколкото преди седмица. Леко повишение от порядъка на 1 евро - до 99.16 евро за 100 номинал, отбеляза емисията ни с падеж януари 2013 година. Отговарящата й годишна доходност е в размер на 7.73 на сто.
С близо 2 щ. долара пък се повиши цената на другата ни емисия с падеж януари 2015 г., достигайки 94.3 щ. долара за 100 номинал, или доходност от 9.47 на сто.
Лихвените проценти по еднодневните депозити, сключвани на междубанковия паричен пазар, отчитат постоянна тенденция към понижаване. Индексът ЛЕОНИЯ в началото на месеца беше на нива от 5.68%, след което се повиши до 6.37% към 17 октомври, когато се превеждаха месечните вноски по ДДС и данък печалба и в момента клони към 5.2 процента.
Оборотите на междубанковата парична търговия са на нормалните нива от около 300 млн. лв., което е знак за спокоен и балансиран междубанков паричен пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във