Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ ХАРЕСАХА ОТЧЕТИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Неконсолидираните отчети на дружествата търгуващи се на борсата се харесаха на инвеститорите. Те не поднесоха кой знае какви изненади, въпреки някои изключения. По-голяма част от компаниите отчитат печалби, които бяха в рамките на очакванията, и са предпоставка за горещ, но малко муден откъм изтъргувани обеми месец август. Една от причините е, че по-голяма част от големите играчи на борсовия пазар излизат в отпуск. Въпреки това обаче индексите и цените на акциите вероятно ще продължат да бележат ръст.
Някои от дружествата предоставиха на борсата финансови данни, които многократно надхвърлиха и най-оптимистичните прогнози. Такъв е случаят с Оловно-цинков комплекс АД - Кърджали. За разлика от първите шест месеца на миналата година, когато дружеството беше на загуба от 4.482 млн. лв., за първото полугодие на 2006 г. финансовият резултат е печалба от 6.967 млн. лева. Нетните приходи от продажби на продукция са нараснали два пъти до 62.62 млн. лева. Резултатът е впечатляващ, а ако тенденцията се задържи и през третото тримесечие, може да се очаква, че това ще бъде едно от активно търгуваните дружества на борсата. Това все още е предположение, тъй като в складовите бази на компанията има големи количества готова продукция и материали.
Друг отличник сред дружествата е Биовет. Въпреки че печалбата му намаля от 864 хил. лв. за първото полугодие на 2005 г. до 35 хил. лв. за първите шест месеца на тази година, може да се твърди, че данните му са доста положителни. Дружеството има задължения от 92.5 млн. лв. към няколко кредитори, което увеличава и лихвените разходи до 2.57 млн. от 530 хил. лв. за сравнимия период на миналата година. Това обаче показва, че дружеството няма проблеми с обслужването на заемите си и пак може да генерира печалба. Другата позитивна новина е, че за периода компанията е реализирала нетни приходи от продажби на стойност 40.05 млн. лв., което е почти два пъти повече в сравнение с 2005 година.
Сред компаниите, които изненадаха приятно инвестиционната общност, се нареждат и Алкомет, Деспред и Синергон Холдинг. Шуменското дружество Алкомет обяви печалба от 3.095 млн. лв. при загуба от 4.22 млн. лева. Причината е, че курсът на долара през тази година беше относително стабилен. Синергон също отбеляза впечатляващ резултат за полугодието, тъй като дъщерните му дружества изплатиха около 4.55 млн. лв. дивиденти. Така печалбата нарасна от 1.7 млн. на 5.22 млн. лева. Печалбата на Деспред пък се увеличи почти 36 пъти до 8.37 млн. лв. за полугодието, в сравнение с 233 хил. лв. за същия период на миналата година.
Оттук нататък играчите на капиталовия пазар ще чакат консолидираните отчети на компаниите, които ще покажат дали и дъщерните им дружества са работили добре. Това се отнася най-вече за холдингите, но и за компании като Софарма, които притежават дялове в още няколко дружества. Така ще ще бъдат в полезрението на широк кръг инвеститори. Играчите на капиталовия пазар ще обръщат сериозно внимание и на новините, които се появяват около туристическите дружества, които се търгуват на борсата. Причината е, че някои от тях ще се опитат да изпреварят евентуалното нарастване или намаляване на цените на техните акции. Пазарът като цяло ще се движи спокойно до септември, когато се очаква да излязат отчетите за третото тримесечие на тази година. Това ще активизира и търговията през този период.
Въпреки че се очаква правителството и парламентът да работят на пълни обороти, едва ли ще произтекат събития, които биха променили темпото на пазара. В световен мащаб също няма да има отлив на капитали от развиващите се пазари, независимо дали ще има вдигане на лихви, или не в САЩ и Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във