Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Инвеститори търсят нови проекти

Активите на ловешкото дружество "Спарки Елтос" вече са ипотекирани или заложени по предишни заеми. Сметките му са "на червено".

Въпреки отчетения ръст на фирмените кредити в началото на тази година компаниите все още си осигуряват финансирането трудно. Набирането на капитал през "БФБ-София" също не става лесно. Въпреки това някои от мениджърите вече са по-смели и не отлагат плановете си за инвестиции и растеж. По-скоро бързат да извлекат полза от оживлението на капиталовия пазар през последните месеци и пускат нови акции. Очакванията са положителните тенденции да продължат, подпомогнати от ниските лихви по депозитите и от засилилото се търсене на алтернативи за инвестиране.

Е, плановете на всички тях са различни. Едни целят да покрият нуждата си от оборотни средства поради разминаване в паричните потоци - входящи или изходящи. Други търсят чрез увеличението на капитала нов партньор с финансови възможности. Също така осигуряване на пари за разплащания, за проучвания. Или са част от подготовката на някои фирми да направят по-дългосрочни инвестиции.

Парите ще се влагат в модернизация на машините и оборудването, в иновации, както и в технологии и нови продукти и производство.

Надзорният съвет на

"Спарки Елтос" АД

даде зелена светлина на предложението на мениджърите му за увеличение на капитала. Производителят на електроинструменти  ще тества готовността на борсовите играчи да му съдействат за акумулирането на 33 470 640 лева. Очаква се най-активен в тази процедура да е основният акционер. В момента "Спарки Елтос" е част от "Спарки Груп", която контролира 69.53% от акциите с право на глас. Тя пък е собственост на Станислав Петков и Петър Бабуков, които са членове на надзора на ловешкия завод.

Увеличението на капитала с 33 470 640 нови акции с номинална и емисионна стойност от по 1 лв. всяка е възможност да се акумулират допълнително оборотни средства за покупка на материали, с които да се изпълняват поръчките. Предприятието е залято с тях. А заедно с това ще се подсигурят и плащанията към партньори.

При успех на процедурата капиталът на "Спарки Елтос" ще нарасне от 16 735 320 до 50 205 960 лева.

Средствата от публичното предлагане ще бъдат използвани за технологично оборудване за производство на нови акумулаторни и стандартни ел.инструменти, за повишаване на капацитета и модернизация на производството, както и за ремонта и поддръжката на оборудването. Предвижда се и усъвършенстване на системата за управление на производството (ERP) на базата на Индустрия 4.0, а и развитие на дистрибуционната и сервизната дейност на европейските пазари.

Преди две години машиностроителният завод "Спарки Елтос" изгради в Ловеч производствена линия за нова гама акумулаторни ел.инструменти с литиево-йонни батерии. Проектът бе финансиран от "Българска банка за развитие" АД и от Международната инвестиционна банка с кредит от 10 млн. евро. Той обаче не се разви според плановете. Показват го и влошаващите се финансови резултати на ловешката фирма. "Спарки Елтос" е на загуба за осма поредна година, а тя и се увеличи значително през 2016 г. - до 14.795 млн. лева. Приходите пък намаляват с 59% на годишна база. А освен че дългосрочните банкови заеми на фирмата нарастват до 57.3 млн. лв., тя има и още 4.2 млн. лв. задължения към свързани лица.

Публичното предлагане на новите акции ще се смята за успешно и съответно капиталът на "Спарки Елтос" ще бъде увеличен само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 22 500 000 от предложените книжа, уточняват от дружеството. А, както се вижда, всички акумулирани суми биха били добре дошли в тази ситуация.

Комисията за финансов надзор вече потвърди и проспекта за увеличение на капитала на русенското текстилно дружество

"Фазан" АД

от 641 826 на 1 283 652 лева. Съветът на директорите на фирмата е взел решение това да стане чрез издаване на 641 826 нови акции.

Емисионната стойност на всяка от новите акции е 1.40 лева. Очакваните нетни постъпления от публичното предлагане след приспадане на разходите по обслужване на емисията са в размер на 884 603 лв. (ако бъдат пласирани на 100%). В този случай ще бъде погасено задължението по заема към "Стара планина холд" АД на стойност 760 000 лева. Той трябва да бъде платен до октомври 2017-а. Освен главницата има и задължение по натрупаната лихва за периода, като към края на 2016 г. сумата възлиза на 119 217 лева. Тя също ще бъде изплатена.

Увеличаването на капитала на дружеството ще се смята за успешно, ако са заплатени минимум 565 000 броя, като нетните постъпления ще бъдат в размер на 777 047 лева. Акумулирането на тези средства ще позволи пропорционално да се покрие описаното по-горе задължение, а за остатъка ще бъде търсено предоговаряне или осигуряване на финансиране от други източници, уточняват от фирмата.

Днес компанията е най-големият производител на чорапи в България. "Фазан" е публично дружество с близо 2000 акционери след проведената през 1997 г. приватизация. "Стара планина холд" контролира 88.07% от капитала, а свободно търгувани са над 6.6 млн. акции, или 11.93 на сто. 

Предприятието реализира 92% от продукцията си като износ в страните от ЕС (Великобритания, Франция, Германия, Австрия), Източна Европа (Полша, Словения, Унгария, Румъния), САЩ и ОАЕ. Фирмата реализира продуктите си и на българския пазар.

Основните рискове и несигурности пред "Фазан" АД през 2017 г. и в по-далечно бъдеще са свързани с необичайното равнище на конкуренцията в отрасъла на текстилната промишленост, включително и влиянието на сивата икономика в сектора. Ценовият натиск на вносната - предимно некачествена стока от Далечния изток, оказва трайно влияние не само на българския, а и на европейските пазари. Това е и основната причина поръчките да намалеят.

Непазарното увеличаване на цената на електроенергията също допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на предприятието. То има задължения към доставчици и клиенти, които трябва да изпълнява сега. В резултат на влошените финансови показатели обаче фирмата започна да изпитва затруднения при погасяването им.

Дружеството със специална инвестиционна цел

"Болкан енд Сий Пропъртис"

което влага основно в недвижими имоти (сгради и земя), също се обърна за помощ към инвеститорите. Бизнес плановете му включват отдаване под наем, лизинг, аренда или продажба на тези активи. Фирмата притежава диверсифициран портфейл от различни имоти, разположени по българското Черноморие. Тя получава приходи от продажба на услуги по дългосрочен договор, от наем и експлоатация на ваканционния комплекс "Сънрайз клуб" в с. Равда, община Несебър.

И тази година фондът продължава с инвестициите в изграждането на апартаментния комплекс "Карпе Дием" край Балчик. Част от тях се продават, а други са собственост на самото дружество.

За покриване на разходите по дейността освен от акумулираните печалби и паричните средства в счетоводния баланс фондът се нуждае и от допълнителен свеж капитал. Във връзка с това извънредното общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий Пропъртис" през март е взело решение да увеличи капитала на дружеството от 5 332 690 лв. на 6 932 690 лв. чрез издаване на 1 600 000 нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 13.50 лв. на всяка от тях.

Подписката за емитиране на новата емисия ще се смята за успешна, ако до крайния й срок бъдат записани и платени най-малко 993 000 нови акции. Към края на миналата година капиталът на дружеството е разпределен между няколко фирми, близки до групата "Химимпорт".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във