Банкеръ Daily

Пари и пазари

Инвестират над 850 млн. лева европейски средства в Североизточния регион

Над 850 млн. лева европейски средства са инвестирани в Североизточния регион. 622 договора на обща стойност 856 811 439 лв. са сключени към момента по оперативните програми в региона, който включва областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, съобщават от Областния информационен център във Варна. За Област Варна броят им е 327, а размерът на инвестициите е 434 747 692 лв.

Десет нови договора на стойност 3,9 млн. лв. са сключени за периода 15 октомври – 27 март 2019 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. в Североизточния регион. В национален план броят им към 25 март 2019г. е 2680, а стойността - общо 1 612 959 521 лв. 271 са проектите от началото на програмния период, общият им бюджет е 60,4 млн. лв.

Към днешна дата по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. в Североизточния регион са подписани 180 договора на обща стойност 167 914 114 лв. Във Варненска област се изпълняват 100 проекта, като размерът на инвестицията за всички тях е 83 428 669 лв. Най-много са проектите по процедурите „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ и „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

По Инициативата за малки и средни предприятия към 31 декември 2018г. са подпомогнати финансово 3492 фирми у нас на обща стойност 513 млн. евро. Отпуснатите кредити са 85% от общия портфейл по инструмента. По ОП „Храни и/или основно материално подпомагане“ по операция „Осигуряване на топъл обяд“ в Североизточния регион участват 30 общини с 42 трапезарии. Потребители на услугата са 8534 души. Договорите за предоставянето й са на обща стойност 13 633 769 лева. В Област Варна по тази операция функционират 10 трапезарии, в които се хранят 1 314 души. За целта се инвестират 2 513 712 лв. Най-много потребители на социалната услуга има в Община Вълчи дол – 350. Най-малко са в Аксаково – 25.

По процедурата "Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) 2014-2020 в Североизточния регион се реализират два проекта с партньори от СИР. Четири са проектите по процедура "Изграждане и развитие на центрове за компетентност" с участието на ТУ - Варна, Институт по металознание на БАН с Център по хидро- и аеродинамика - Варна, ВВМУ и ИУ - Варна.

По "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1" по ОПНОИР са сключени два договора, като безвъзмездната финансова помощ е 983 239 лв. Интегрирани проекти с финасиране по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020г. в Североизточния регион са сключени договори по процедурата "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование". За област Варна договорът е един - "Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол" на стойност 389 692 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във