Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИЦИОННОТО ЧУДО Е В СЕЛО ВЕТРЕН

АСОЦИАЦИЯ ОБЕЩАВА 2 МЛРД. ДОЛАРА ИНВЕСТИЦИИ И НАБИРА ЧЛЕНОВЕ СРЕЩУ 5000 ЕВРО


Неотдавна подуправителят на БНБ Божидар Кабакчиев смая в. БАНКЕРЪ със сензационно твърдение, че от началото на 2000 г. до края на април 2001 г. финансирането, което българските фирми са получили от чужбина и регистрирали в БНБ, надхвърля 2 млрд. г. марки. Става дума за периода, откакто е в сила новият Валутен закон. Сумата наистина е впечатляваща!
Същевременно служители на управление Банков надзор твърдят, че все повече западни асоциации, фондации и всякакви други сдружения, някои от които и религиозни, вкарват в страната ни средства, с които финансират български дружества. Любопитното е, че тези, които предоставят парите, упорито избягват споменаването на думата кредит в договорите, сключвани с българските фирми. От БНБ са категорични, че този род финансиране не е незаконен, но рискът при него е твърде голям, тъй като операциите не попадат под контрола на Централната банка.
В началото на 2001 г. БНБ бе шокирана от две заявки за регистрация на финансиране от чужбина в размер на около 1.2 млрд. щ. долара. Те са направени от вписаната през 1997 г. в кметските регистри на силистренското село Ветрен Асоциация за развитие на икономиката АЛИДА.
Кметът на селото Неделчо Кискинов заяви, че не е чувал нищо за АЛИДА от 1997 г., когато е приел документите за регистрацията й.
В нашето село асоциацията не развива никаква дейност. Чух, че тя имала някакъв офис в съседното село Сребърна. От Сребърна, доколкото знам, била съпругата на един от съдружниците в АЛИДА, Янко Хараламбев. Подозирам, че в цялата работа има нещо гнило, тъй като през 2000 г. при мен дойдоха полицаи от районната Дирекция на вътрешните работи в Силистра. Интересуваха се от документите, свързани с Хараламбев, тъй като проучвали неговата бизнесдейност, доколкото си спомням, в Казанлък. Дадох им документите и повече не съм чувал нито за Хараламбев, нито за неговата асоциация, заяви Кискинов.
В началото на 2000 г.

АЛИДА моли БНБ

да регистрира сумата от 240 млн. щ. долара, която очаква да получи от фирмата Бляк Голд Ойл Къмпани, регистрирана в американския офшорен щат Делауер.
Веднага след първата заявка следва и втора - този път за 944 млн. щ. долара, които щели да бъдат преведени от лондонската фирма Дийнбрук. Огромната сума от 1184 млн. щ. долара, която надвишава чуждестранните инвестиции в България за 2000 г., хвърля в смут не само хората от управление Банково, но и цялата БНБ. В АЛИДА са пратени инспектори от управление Банков надзор, които да проверят дали асоциацията не извършва дейност, която е в правомощията само на лицензирана кредитна институция. Инспекторите от БНБ обаче не констатират нарушения. Въпреки това

БНБ отказва регистрацията

на преводите от чужбина. Мотивите са, че договорът за първия превод е сключен между АЛИДА и Бляк Голд Ойл Къмпани в края на 1999 г., преди българският Валутен закон да влезе в сила. Втората регистрация за внос на капитала от Дийнбрук БНБ отказва, защото в него по нищо не личи, че лондонската фирма се явява кредитор на АЛИДА.
Според Янко Хараламбев, съдружник в Асоциацията за развитие на икономиката, служителите на БНБ му обяснили, че дружествата, които ще вземат финансиране от чужбина чрез АЛИДА, са длъжни да уведомят за това БНБ.
Междувременно, след отказа си да регистрира споменатите суми, Централната банка препраща през април тази година случая към дирекция Бюро за финансово разузнаване (поделение на Министерството на финансите). Неговата задача е да провери

пере ли АЛИДА мръсни капитали

До момента бюрото не е обявило резултата от проучванията си. С пословичната си секретност шефът му Николай Иванов отказва каквато и да е било информация по случая. Запознати от близкото му обкръжение пък твърдят, че бюрото е информирало прокуратурата за операциите на АЛИДА. От ведомството на Никола Филчев обаче също не пожелаха да съобщят дали проверяват асоциацията за незаконосъобразни операции.
За сметка на тях съдружникът в АЛИДА Янко Хараламбев съобщи за БАНКЕРЪ, че приема напълно спокойно проучванията на Бюрото за финансово разузнаване.
Проверката на бюрото е напълно естествена, защото това са задълженията на неговите служители. Що се отнася до прокуратурата, не знам АЛИДА да е обект на нейното внимание. До момента тя не е имала претенции към нас, заяви Хараламбев.
Според него до месец схемата за финансиране, която предлага АЛИДА, ще заработи и тя ще докаже своята ефективност. И току виж, силистренското село Ветрен се окаже инвестиционен център на Балканите.
Асоциацията за развитие на икономиката е регистрирана по Закона за задълженията и договорите като неперсонифицирано сдружение на юридически и физически лица, което запазва тяхната културна, социална, икономическа и юридическа самостоятелност, защитава техните интереси и ги подпомага в тяхното развитие. Освен членовете съдружници, които според Хараламбев са неограничено отговорни, в асоциацията влизат и член-наблюдатели. Така се наричат граждани и фирми, които представят в асоциацията свои проекти и търсят финансиране. Хараламбев твърди, че стойността на проектите варира от 10 хил. до 25 млн. щ. долара, но влизането в асоциацията въобще не било лесна работа. Кандидатът трябвало да представи цял куп документи, по които представителите на асоциацията проверявали актуалното му юридическо и финансово състояние, както и цялата му налична и фирмена история. Желаещите да станат член-наблюдатели (сиреч да получат пари) предоставят и информация за свързаните с тях лица. Едва тогава съдружниците в асоциацията давали съгласие въпросното лице или фирма да стане член-наблюдател на АЛИДА. Избраникът трябва да внесе по сметките на асоциацията

встъпителна дялова вноска от 5 хил. евро

и да подпише декларация за доброволно участие.
В този документ представител на фирмата или гражданинът заявява, че не му е оказван физически или психически натиск да участва в асоциацията и не се е обърнал към нас от крайна нужда. С вноската от 5 хил. евро се формира част от капитала на асоциацията. Съгласете се, че човек, който не разполага с такава сума, не може да претендира, че знае как да управлява финансиране от неколкостотин хиляди долара, заяви Хараламбев. Той уточни, че до момента са приети 209 член-наблюдатели, но това са само 40% от лицата, които са поискали да участват в асоциацията. Останалите кандидатури били отхвърлени. Хараламбев не пожела да спомене някои от имената на фирмите и гражданите, които са влезли в АЛИДА, тъй като те били подписали с асоциацията договори за конфиденциалност.
Асоциацията може да ползва получените вноски, за да финансира дейността си, поясни още Хараламбев, но трябва да възстанови изразходваните суми в рамките на пет години. Пет години са много време и през него могат да умрат и камилата, и камиларят. АЛИДА гарантира вносителите, като за всяка година върху използваните пари обещава да плаща лихва от 25%, която се капитализира. На въпрос на в.БАНКЕРЪ какво ще стане, ако вноските не бъдат възстановени, Хараламбев бе категоричен, че това просто не може да се случи. Схемата за финансиране на предложените от член-наблюдателите проекти била абсолютно сигурна и гарантирана по възможно най-добрия начин. Затова асоциацията не определя даването на пари на свои членове като кредит, а като

възмездна финансова помощ

която член-наблюдателят трябва да върне до десет години. Освен главницата той трябва да издължи и определена премия. Казано простичко - ала не за през закона, лихва.
Когато кандидатства за възмездна финансова помощ, член-наблюдателят отново представя куп документи, които да удостоверят неговото пълно финансово и икономическо състояние, на съдружниците му и на свързаните с тях лица. Според Хараламбев идеята е получателят да стане неограничено отговорен до възстановяването на парите. Ангажиментите за връщане на средствата се разпростирали и върху неговите съдружници и наследници.
Ако проектът бъде одобрен, член-наблюдателят подписва с АЛИДА корпоративен договор. Освен това той издава в полза на асоциацията документ (менителница), с който се ангажира, че ще й върне сумата, която тя ще му отпусне като възмездна финансова помощ. В същото време член-наблюдателят получава от АЛИДА менителница за същата сума, с която се ангажира да му отпусне възмездната помощ.
Ето как самият Янко Хараламбев описва финансовата схема:
Така ние правим т. нар. симулиране на дълг. Кандидатите за възмездна финансова помощ подписват в полза на АЛИДА волеизявление, което по своя същност е документ за обезпечение. Самото обезпечение включва проекта, който се финансира, личното имущество на лицето, представляващо фирмата, имуществото на фирмата, имуществото на свързаните лица - съдружници и роднини. По този начин получателят на кредита става неограничено отговорен. Обезпечението е 65% от стойността на симулирания дълг и се вписва в регистъра на особените залози. Менителниците се съхраняват в чуждестранна банка и срещу тях се получават депозитарни разписки, които не могат да се търгуват, залагат и т.н.
На базата на депозитарните разписки АЛИДА издава в полза на външните фирми (б.ред. - в случая това са Бляк Голд Ойл Къмпани и Дийнбрук, които са нейна собственост и привличат инвестициите от чужбина) записи на заповед за 65% от стойността на менителниците. Към тези записи на заповеди асоциацията добавя допълнителни обезпечения под формата на застрахователни полици за политически риск и за риск от неплащания, които се издават от западни дружества в полза на АЛИДА. С гарантираните записи на заповеди, заедно с всички документи и обезпечения към тях, се формира гаранцията, срещу която се получават парите от чуждестранни компании. С тях се формира гаранционен депозит. Той се използва за възмездната финансова помощ, за която кандидатстват нашите членове-наблюдатели.
Хараламбев категорично отказа да назове имена на банки и застрахователни дружества, които участват в описаната от него схема.
Съдружникът в АЛИДА оправдава тази тайнственост с желанието на неговите партньори и с горчивия опит от предишни години, когато споменаването на имена водело до блокиране на операциите с чуждестранни банки и застрахователни дружества. Той твърди, че ще даде информация за конкретни участници в схемата АЛИДА едва след като първите проекти бъдат реализирани. Обеща това да стане до края на лятото.
Описаната от Хараламбев схема обаче е доста оплетена. Потайността, която обвива участниците в нея, също не ражда спонтанно доверие, а сумите от 1.5 до 2 млрд. щ. долара, които той смята да привлече чрез нея, звучат направо фантастично. И с какво АЛИДА е успяла да завоюва пред международните капитали доверие, което е по-високото от авторитета, с който се ползва пред тях държавата ни? Дали не просто и само с петте хиляди евро 4членски внос?

Facebook logo
Бъдете с нас и във