Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Инвестиционните решения - пак във властта на политиката

Николай Ваньов, CFA

експерт, Инвестбанк АД

 

Търговията с основните държавни дългове бе разнопосочна през изминалата седмица. Вниманието на пазарните участници бе насочено към политическите ситуации в Европа и в САЩ. Особено към евентуалните действия за повишение на лихвите още през този месец.

Трежъритата бяха едни от най-поевтиняващите книжа през изминалата седмица. Употребата на доста клишета и малкото конкретика в речта на Тръмп пред конгреса бяха достатъчни за успокоението на пазарите. Това доведе и до сериозен отлив на капитали от безрисковите към рисковите пазари. Докато индексът "Дау Джоунс Индустриъл Евъридж" достигна кота 21 000 пункта за първи път в историята си, доходностите по двугодишните трежърита се покачиха до най-високите си нива от 2009 г. насам. Изказванията на различни авторитети и финансисти допринесоха доходностите, търсени от инвеститорите по десетгодишните трежърита, да достигнат 2.464%, което е повишение с цели 9.3 базисни точки през седмицата.

 В Европа политиката бе в основата на инвестиционните решения и през тази седмица. Намаляването на преднината на популисткия кандидат - Марин Льо Пен, във Франция (тя води в проучванията само за първия тур, но губи според прогнозите за балотажа) олекоти натиска върху ДЦК на страната. Доходността по десетгодишните френски книжа достигна 0.918%, понижавайки се с 6 базисни точки. В същото време немските бундове пострадаха от повишеното търсене на рискови активи и доходността им достигна 0.288%, ръст от 5.8 базисни точки.

В периферията на еврозоната водеща отново бе волатилността, при все че известното успокоение от събитията във Франция, в комбинация с търсенето на по-висока доходност, доведе до известни понижения на приходите. По-печеливши се оказаха италианските десетгодишни ДЦК, чиято рентабилност отбеляза понижение с 9.3 базисни точки - до 2.121 процента. Спадът при сходните по матуритет испански книжа се равняваше на 8 базисни точки - до 1.762 на сто.


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във