Банкеръ Daily

Пари и пазари

Инвестиционните фондове у нас управляват активи за 8.72 млрд. лева

Към края на март тази година активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност в България, възлизат на 8.72 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 2.23 млрд. лева (34.4%) в сравнение с март 2021 г. и намалява със 116.2 млн. лева (1.3%) спрямо декември миналата година. Това изчисляват от Българска народна банка. Като процент от БВП общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове към март е 5.9% при 4.9% от БВП към март преди година и 6.7% към края на четвърто тримесечие на миналата година.

Естествено чуждестранните фондове са много повече - общо 1422, като броят им расте спрямо края на миналата година, когато са били 1358. Това е така, защото такива колективни схеми се предлагат и от повечето български банки и от някои от инвестиционните посредници, които имат договори с чуждестранни фонд мениджъри. Логично при това положение в портфейлите на чуждестранните фондове да е и лъвският пай от нетната стойност на активите в сектора за управление на активи у нас. Данните от БНБ сочат, че тя е в размер на 5.99 млрд. лева. Изчисленията на в. Банкеръ показват обаче, че има намаление в обема им от 119 млн. лева (1.9%) в сравнение с декември 2021-а. Спрямо нетните активи през същия месец на миналата година (4.54 млрд. лева), обаче те нарастват с 1.46 млрд. лева (32.1%). 

Ако погледнем числата по институционални сектори към края на първо тримесечие на тази година, забелязваме, че задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" нарастват с 299.5  млн. лева (8.7%) и достигат 3.74 млрд. лева при 3.45 млрд. лева към март 2021-а.

Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинства, също са били много активни в покупката на дялове от чуждестранни договорни фондове. По тази причина нетната стойност на активите им се увеличава с 293.6 млн. лева (и цели 37.5%) до 1.08 млрд. лева към март тази година. За сравнение, общата сума на тези вложения е била 783.2 млн. лева към края на първо тримесечие година по-рано.

Ако погледнем числата през декември 2021 г., то инвестициите на сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" намаляват - с 263.5 млн. лева (6.6%). В същото време парите, вложени от домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинства, се увеличават - с 61.4 млн. лева (6%). Обяснението може да е, че част от българите получиха някакви добавки към възнагражденията си, други пък потърсиха алтернативи за своите пари в банките, а високите цени по капиталовите пари ги накараха за потърсят по-висока доходност при договорните фондове. 

Тези два сектора са основни инвеститори в чуждестранните колективни схеми към края на март тази година. Застрахователните компании и пенсионните фондове имат с дял от 62.5%, а домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата - са с 18 процента. През март 2021-а относителните дялове на двата сектора са били съответно по 75.9% и по 17.3%, а към декември миналата година - по 65.6% и по 16.6 процента. 

Възможно е в следващите месеци с ускоряването на инфлация и отпадането на някои облекчения, свързани с ковид-19, да има и леко успокояване в инвестиционните намерения на домакинствата и фирмите. 

Към края на март тази година активите на българските инвестиционни фондове достигат 2.73 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават със 776.2 млн. лева (39.8%). В сравнение с декември миналата година тази стойност е с 2.9 млн. лева (0.1%) повече. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във