Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ БОНОВЕ ЩЕ СА СИЛНИ СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ

Притежателите на компенсаторни записи и бонове трудно биха могли да отбележат изминалата 2003 г. като успешна. По-скоро може да се каже, че добавиха още една година към времето, което са загубили в очакване да получат някакво по-справедливо обезщетение от държавата за отнетата им собственост. Администрацията обаче отчита значителни успехи: провеждането на значителен брой търгове, при които можеше да се плаща с непарични платежни средства, намаляването на общата им маса с около 300 милиона и старта на търговията с инвестиционни бонове на свободния пазар на Българска фондова борса. Някак встрани в равносметката на държавата обаче остават бавните тръжни процедури, значителният брой неатрактивни компании, които се предлагат за покупка, както и несекващата практика собственици да бъдат обезщетявани с бонове, поради което общото количество на непаричните платежни средства в края на годината е почти непроменено в сравнение с началото на годината.Притежателите на компенсаторни записи и бонове имаха възможности да спечелят от притежаваните от тях активи, но малцина се насочиха към покупка на акции от по-големите български компании, които впоследствие донесоха значителна възвръщаемост. Акциите на Булгартабак Холдинг и ДЗИ им донесоха по над 50% доходност, Проучване и добив на нефт и газ АД също в отделни моменти постигна добра възръщаемост, но тези възможности бяха използвани само от най-напористите инвеститори. Повечето първите собственици на алтернативните платежни средства са възрастни хора и на тях им бе трудно да се впишат в динамиката на пазара. Те по-скоро търпеливо чакат цената на самите компенсаторни бонове и записи да се покачи. Но такова покачване е възможно единствено ако за покупка срещу компенсаторни бонове и записи се предлагат акции на атрактивни дружества. Продажбата на 20% от книжата на БТК, за която се заговори, са една такава алтернатива - те ще погълнат между 280 и 400 милиона бона и това несъмнено ще доведе до съществено повишение на цените на компенсаторките.В началото на следващата година повече шансове да се завъртят имат инвестиционните бонове. Още от 5 януари започват търговете за държавните дялове в ООД-та, които ще могат да се плащат и с инвестиционни бонове. От 7 януари започва и първият търг от масовата приватизация, който ще се провежда чрез Българска фондова борса и тук сгъстените срокове и значителното предлагане на непублични компании ще спомогне за значително покачване на цените на инвестиционните бонове, които в последния борсов ден на 2003-а се търгуваха по 18 процента. Предлагането е сравнително малко, а общият обем на ресурса не надвишава 10-12 милиона инвестиционни бона и това ще доведе до значително свиване на разликата в цените между компенсаторните записи и бонове, от една страна, и инвестиционните бонове, от друга. Търсенето на другите непарични средства ще бъде стимулирано от сделките с акциите от пул Българска захар. След значително намаляване на цените им те ще се реализират напълно, но надали ще предизвикат съществена промяна на ценовите им нива и сделките ще продължат да се сключват в диапазона между 21 и 22 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във