Банкеръ Daily

Пари и пазари

Инвестиции в криза с поглед напред

Общо 197 158 909  лева са акумулирали четири компании, които получиха разрешение от Комисията за финансов надзор да увеличат капитала си с нови акции през второто тримесечие, показва проучване на  "БАНКЕРЪ". Март, април и май бяха много трудни за бизнеса - затворени фабрики, свити пазари и замрял износ заради противоепидемиологичните мерки в различните страни. 

Някои фирми използваха момента за преразглеждане на бизнес плановете - за промяна в посоката на развитие, на допълване или свиване на асортиментната листа, или планиране на нови направления за инвестиции. За всичко това обаче е необходимо финансиране. Освен от банките, където условията са доста по-трудни за преодоляване, някои от фирмите се обърнаха към капиталовия пазар и издадоха емисии облигации или нови акции.

Две дружества със специална инвестиционна цел използваха тази процедура, за да акумулират свеж капитал. 

"Елана фонд земеделска земя" АДСИЦ издаде 50 000 нови акции по 1 лв всяка и увеличи капитала си от 650 000 на 700 000 лева, разпределен в същия брой ценни книжа. 

"Алтерон" АДСИЦ, което инвестира в недвижими имоти, подкрепи плановете си с 899 998 лева от записването на нови акции, а капиталът му нарасна от 605 000 на 1 504 998 лева.

С емисия в размер на 2 507 422 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с емисионна и номинална стойност 1 лев всяка "Риъл Булленд" АД увеличи капитала си от 2 500 000  лева на 5 007 422 лева. Дейността на дружеството е строго ограничена до покупката на земеделски земи, които се използват за земеделско производство, тяхното отдаване под наем или аренда на земеделски производители и продажбата на концентрирани и комасирани земи.

"Първа инвестиционна банка" АД получи одобрение на коригирания си проспект и в резултат увеличи своя основен капитал със 195 424 000 лева. Новите акционери на Първа инвестиционна банка АД са "Българска банка за развитие" АД с 18.35% и чешката  Valea Foundation със 7.87 на сто.

Капитализирането на ПИБ е последното условие, поставено от европейските институции пред допускането на българския лев до участие във Валутно-курсовия механизъм II (ERMII), известен като чакалнята на еврозоната, а също и до Банковия съюз на ЕС, след установения капиталов недостиг.

Три други дружества пък взеха облигационни заеми на обща стойност 77 млн. лева. "Ай Ти Еф груп" АД подсили бизнеса си с дългови книжа за 5 млн. лева. А две от българските банки - "Тексимбанк" АД и "Ти Би Ай Банк" ЕАД, привлякоха съответно по 22 млн. лева и 25 млн. евро. 

Бизнесът вече търси предимствата от листването на борсата и публичното акумулиране на акционерен капитал. А с листването на "Българска фондова  борса" АД на "Телелинк" и на "Илевън Капитал" се очаква свеж полъх на капиталовия пазар, а освен това има заявки и от няколко други дружества да направят тази стъпка.

Дузина компании още обявиха плановете си за издаване на нови емисии акции или вземане на облигационен заем, но очакват разрешение от Комисията за финансов надзор, показва справка в сайта на регулатора. За всяка една от тях това ще е глътка въздух в днешната неясна и несигурна ситуация на продължаващи мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във