Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Интригите раздвижиха пазара

Интригите, които се завихриха около икономическите данни за състоянието на щатската икономика и очакваните реакции на Фед , завъртяха оборотите на пазарите през изминалата седмица. Алчните купуваха, страхливите продаваха. Цените варираха в двете посоки, в зависимост от моментния превес на силите. Успехът и на едните, и на другите беше променлив и нетраен. В началото на седмицата купувачите надделяха, но в края на периода, когато стана ясно, че новините отвъд Океана са по-добри от очакваното, продавачите се оказаха повече. Така и тенденцията за понижаване на цената на книжата, т.е. за покачване на доходността им, отново пое в правилната посока. Тенденцията за повишаване на доходността се зароди преди година и половина, когато се появиха първите искрици надежда, че края на кризата е близо. Това означава повече работа, по-малко безработни, повече потребление, но и по-висока инфлация. Тя пък е една от основните причини за повишаване на доходността на книжата по принцип.


За разлика от държавните книжата на водещите световни икономики, доходността на българските продължава да затвърждава низходящата си тенденция.


Еврооблигациите ни с падеж през юли 2017 г. добавиха нови 20 цента към цената си и вече се търгуват по 108.35 евро за 100 номинал, осигурявайки годишна възвръщаемост на инвестицията от 1.80% на годишна база, която е по-ниска със 7 базисни пункта отпреди седмица.


Доходността и на доларово деноминираната ни емисия с падеж на 15 януари 2015-а обаче се понижи. Тя вече се договаря при 0.76% годишна доходност, с 4 базисни пункта по-ниско отпреди седмица.


Определено може да се каже, че както за външните, така и за вътрешните ни емисии купувачите са повече от продавачите и това е основната причина за устойчивото понижаване на доходността им. На вътрешния пазар на държавни ценни книжа сделки се сключваха предимно с книжа с падежи след 2, 3 и 4 години. Договаряната им доходност беше съответно 1.05, 1.55 и 1.95% на годишна база.


На 9 декември Българската народна банка проведе редовния аукцион от емисионния календар на финансовото ведомство. На него бяха предложени допълнително 20 млн. евро номинал от облигационна емисия с падеж януари 2020 година. Това беше осми и последен за годината търг за книжа от тази емисия, чийто общ обем, търгуван на вторичен пазар, вече е 165 млн. евро. Участие в наддаването взеха всичките 13 избрани за първични дилъри кредитни институции. Достигнатата средна продажна цена се установи на 103.95 евро за 100 номинал. Тя осигури доходност на купувача от 2.79% на годишна база.


На 16 декември ще се проведе следващият редовен търг, чрез който Министерството на финансите ще пусне в оборот допълнителни 50 млн. лв. номинал от емисия с падеж юли 2023 година. Това ще е осмият пореден и за тази емисия аукцион. Всъщност това е и последният въобще за годината търг за реализация на нов държавен дълг.


До края на тази седмица изтече срокът за подаване на документи за кандидатстване за първичен дилър на държавни ценни книжа. До 20 декември ще бъде оповестено кои ще са първичните дилъри за следващата календарна година.


До момента все още не е публикувана емисионната политика на Министерството на финансите за 2014 г., от която да станат ясни приоритетите на ведомството, както и намеренията по отношение на обемите и срочността на емисиите.Петър Драмов,УниКредит Булбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във