Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Акциите от увеличението на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт ще се записват от 5 декември до 12 януари 2006 година. За записване са предложени 750 хил. акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност от 2 лева. С тях капиталът ще бъде увеличен от 2.5 млн. на 3.25 млн. лева. Търговията с правата, даващи възможност за придобиване на нови акции, ще се осъществи между 5 и 16 декември, като с едно право може да се запише една акция.
Търговията с права, даващи възможност за записване на акции от увеличението на капитала на друго дружеството със специална инвестиционна цел - Парк, ще започне на 29 ноември. То ще увеличи капитала си от 650 хил. лв. на 5.2 млн. лв. чрез предлагането на 4.55 млн. акции с номинал от 1 лв. и емисионна стойност от 1.02 лева. Правата ще се търгуват до 12 декември, а крайната дата за записване на акции е 6 януари 2006 година. Едно право дава възможност да записването на седем нови акции. Средствата от увеличението на капитала ще бъдат използвани за изграждането на ваканционно селище в с. Юниц. Инвестицията в него ще бъде 3.36 млн. лева.
Междувременно на 28 ноември ще започнат да се търгуват и 150 хил. акции от предишното увеличение на капитала на дружеството - от 500 хил. на 650 хил. лева. Книжата са с номинална стойност от 1 лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във