Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНТЕРЕС КЪМ ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НА БАКБ

На 31 юли приключва записването за първата у нас емисия на ипотечни облигации, емитирана от Българо-американската кредитна банка. Още преди изтичането на крайния срок на подписката офертите на шест пенсионни фонда и едно застрахователно дружество надхвърлиха първоначално обявената обща стойност от 3 млн. евро на тригодишните дългови ценни книжа. Банката има правомощия да задоволи търсене до 4.5 млн. евро, ако инвеститорите проявят голям интерес, заяви Ивайло Ботев - мениджър Развитие на кредитната институция.
Емисията е с лихвен купон от 7.75% годишно, който ще се изплаща на всеки шест месеца. Фиксираният курс на лева към еврото, обезпечението от първокласни ипотечни кредити в полза на банката и добрата доходност на облигациите са фактори, които успяха да привлекат вниманието. Размерът на емисията не е голям, но тя е първа по рода си за страната и нашата цел беше да проверим как ще я приеме пазарът. В този смисъл тя удовлетворява очакванията ни, подчерта Ботев.
Проявеният интерес от неинституционални клиенти за закупуване на дълговите ценни книжа на БАКБ показва, че търсене за тях ще има и при евентуалната им вторична продажба. Няма законови пречки или ограничения те да бъдат продавани на трети лица. Привлечените дългосрочни парични средства от емисията ще бъдат използвани за предоставянето на кредити срещу залог на недвижимо имущество, което е основната дейност на Българо-американската кредитна банка. Макар че за този ресурс финансовата институция ще плаща по 7.75% годишна лихва, не се предвижда промяна на лихвените условия по предлаганите от нея заеми.
БАКБ планира да продължи да издава нови емисии ипотечни облигации, като по този начин ще си осигури постоянни парични средства за инвестиране в дългосрочни проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във