Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ИЗБЯГАХА ОТ АКЦИИТЕ

Инвеститорите във взаимни фондове изтеглиха рекордните 32 млрд. щ. долара от вложените в корпоративни ценни книжа средства през септември, непосредствено след терористичните атаки срещу САЩ. От тях 2.8 млрд. щ. долара бяха прибрани от фондовете, инвестиращи в задгранични акции, които се смятат за по-рискова категория активи от щатските. Секторните фондове, които също се смятат за доста рискови, защото концентрират вложенията си в ограничени сфери, загубиха 3.2 млрд. щ. долара. Противно на обичайната практика, през септември институционалните инвеститори изтеглиха повече, отколкото внесоха в компаниите, влагащи пари в корпоративни ценни книжа.Търсещите по-голяма безопасност вложители продължиха да пренасочват средства към фондовете, инвестиращи в облигации. През септември в тях се вляха нови 7.3 млрд. щ. долара. Масовият интерес към спасителни пристанища бе потвърден от огромната сума от 64.8 млрд. щ. долара, внесени в компании, инвестиращи в инструменти на паричните пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във