Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Инфинити Капитал“ поглежда към пазара за растеж BEAM

В „Българска фондова борса“ е постъпило заявление за допускане до търговия на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market) от „Инфинити Капитал“ АД, съобщиха от борсовия оператор.
Постъпилият документ за допускане е с цел първично публично предлагане от дружеството на емисия до 3 625 000 обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.60 лева.
Със заявлението за първично публично предлагане, „Инфинити Капитал“  кандидатства едновременно и за допускане до вторична търговия на емисията.
Съветник по емисията е „Елана Трейдинг“ АД.

При реализиране на всеки проект, "Инфинити Капитал" ще разпределя 50% от печалбата като дивидент, пише в документите за публичното предлагане.

„Инфинити Капитал“ АД е инвестиционно акционерно дружество с адрес на управление в град София.

Стратегията на дружеството следва линията на придобиване-строителство-продажба/отдаване под наем на недвижими имоти, главно жилищни сгради, складови, офис и търговски площи с фокус в областите София-град и София-област.

Още в началото на годината от „Инфинити Капитал“ обявиха плановете си за листване на „Българска фондова борса“ в рамките на третото тримесечие на 2021г., чрез което да се превърне в публична компания.

 

Пазарът за растеж на МСП beam

е специален пазар, организиран от "Българска фондова борса" АД, който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Търговията на него се осъществява на същата търговска платформа T7®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на "БФБ-София".

Основната цел на Пазар beam е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на БФБ.

Три дружества извършиха  успешно IPO на beam пазара на БФБ през тази година. „Биодит“ АД през януари, „Син Карс Индъстри“ АД през юни и "Импулс I" през юли направиха това.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във