Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Индустриален капитал-холдинг" увеличава капитала с евтини акции за мениджмънта

Още един от бившите приватизационни фондове ще се възползва от затишието на "Българска фондова борса" АД и ще се опита да увеличи капитала си, и да изкупи обратно собствени акции.

Мениджърите на "Индустриален капитал-холдинг" АД планират увеличение на капитала на дружеството по чл. 112 (3) от ЗППЦК чрез издаване на нови акции, които ще купят мениджъри и служители. За да се случи това, общото събрание на акционерите, което е насрочено за 13 юни, трябва да одобри предложението на съвета на директорите. Проектът за решение предвижда увеличение на капитала от 15 707 470 лв. на 15 864 544 лв. чрез издаване на нови 157 074 обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, и с номинална и емисионна стойност от 1 лев. И това при положение, че пазарната им стойност на БФБ в момента е 2.26 лв. за един дял, което си е голяма отстъпка. Ако бъдат записани по-малко от предложените книжа, то капиталът ще се увеличи само със стойността на платените книжа.
Право да запишат от тези акции имат всички сегашни  членове на съвета на директорите и служители на "Индустриален капитал-холдинг" АД към датата на провеждане на общото събрание, които имат и  поне десет години стаж в дружеството.

Записването ще започне на 2 август и ще продължи до 31 август. Ако всичките 157 074 акции бъдат записани преди крайния срок, то "Индустриален капитал-холдинг" ще обяви прекратяване на подписката и ще регистрира увеличението на капитала в Търговския регистър, "Централен депозитар" АД, Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД. Съветът на директорите ще определи инвестиционният посредник, който ще обслужва процедурата и ще изготви необходимите документи за провеждането й.

Общото събрание ще трябва да вземе решение и за обратно изкупуване на собствени акции на "Индустриален капитал-холдинг" АД. Максималният брой от тях, който може да бъде събран, е 471 224 броя. Цената, при която ще се изкупуват те, е в рамките между 1.90 и 3.10 лв., става ясно от писмените материали. Срокът за извършване на тези собствени акции е пет години.

Общото събрание ще овласти съвета на директорите да може да удължава при необходимост и по своя преценка срока за изкупуване до 12 юни 2024 година. Мениджърите ще имат правото да определят всички параметри на процедурата по обратно изкупуване на акции на "Индустриален капитал-холдинг", както и да избере инвестиционният посредник, който да подпомага дружеството при събиране на книжата.
В крайна сметка акционерите ще обсъдят и ще приемат нов устав на дружеството, който да отрази случилото се с капитала на холдинга след провеждането на планираните процедури.
Капиталът на "Индустриален капитал-холдинг" АД е 15 707 470 лева, разпределен в 15 707 470 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. По данни, получени от Централен депозитар АД, към 31 декември 2018 година дружеството има 26 343 акционери, от които 26 297 физически лица и 46 юридически лица. С най-голям дял са Индустриален кредит-България (18.16%), ЗАИ АД - Асеновград (10.12%), ЕМКА АД - Севлиево (10.11%) и ЗУПФ Алианц България (6.91%).

"Индустриален капитал-холдинг" АД е правоприемник на приватизационен фонд "Индустриален капитал" АД, създаден с цел участие в масовата приватизация през 1996 година. Днес в портфейла му са някои от най-големите машиносторителни фирми у нас - "ЕМКА" АД, "ЗАИ" АД, "М+С хидравлик" АД, "Силома" АД - Силистра и "Руболт" АД - Русе.  

"Индустриален капитал-холдинг" АД е публично дружество и акциите му се търгуват на БФБ, Сегмент акции Standard.

Facebook logo
Бъдете с нас и във