Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Индустриален капитал-холдинг" ще разпредели дивидент за трета поредна година

Общо 1 154 499 лв. от печалбата за миналата година, която е в размер на 1 898 594 лв., да се изплатят като дивидент на акционерите, предлагат мениджърите на "Индустриален капитал-холдинг" АД. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на 13 юни. Проектът за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г. предвижда още с 357 705 лв. да се попълни фонд "Резервен", с остатъкът от положителния финансов резултат да остане в дружеството като неразпределена печалба.

До това разпределение обаче ще се стигне едва, когато акционерите приемат годишните доклади за дейността на "Индустриален капитал-холдинг" АД и на групата през миналата година. Те трябва да одобрят и одитираните годишен финансов отчет на холдинга и консолидирания годишен финансов отчет на групата за 2018 г. и одиторските доклади.  
"Индустриален капитал-холдинг" разпределя за трети път дивидент. Общо 982 229.05 лв. от печалбата за 2017 г. бяха заделени за акционерите, или по 0.06315789 лв. за един брой, а остатък в размер на 984 396.68 лв. остана като неразпределена печалба. Акционерите, които не са получили полагаемия им се дивидент за 2017 г., могат да го получат в офиса на дружеството. От печалбата за 2016-а холдингът разпредели 818 524.21 лв., или 54% от положителния финансов резултат, която е в размер на 1 516 584.06 лева. На една акия се падна по 0.05263 лева. "Индустриален капитал-холдинг" не изплати дивидент от печалбата си за 2015 година. 

Дивидентите са доход, който се облага при източника. В случая, "Индустриален капитал-холдинг" АД превежда на държавата целия данък върху дивидента в едномесечен срок след вземане на решението, независимо от това дали тази сума е поискана и изплатена на акционера. Дивидентите са обложени с 5% данък при източника.

На 13 юни акционерите ще обсъдят и предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Иван Делчев, Димитър Тановски, Милко Ангелов, Цоко Савов, Георги Бочев и Живко Арнаудов, от отговорност за дейността им през изминалата година. Предлага се и преизбиране на тези мениджъри за нов петгодишен мандат. Ще се определят и възнагражденията на членовете на съвета на директорите.
<!--[if-->Капиталът на "Индустриален капитал-холдинг" АД е 15 707 470 лв., разпределен в 15 707 470 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. По данни от "Централен депозитар" АД, към 31 декември 2018 година холдинговото дружество има 26 343 акционери, от които 26 297 са физически лица и 46 юридически лица. С най-голям дял са "Индустриален кредит-България" (18.16%), "ЗАИ" АД - Асеновград (10.12%), "ЕМКА" АД - Севлиево (10.11%) и ЗУПФ "Алианц България" (6.91%).

"Индустриален капитал-холдинг" АД е правоприемник на приватизационния фонд "Индустриален капитал" АД, създаден с цел участие в масовата приватизация през 1996 година. Днес в портфейла му са някои от най-големите машиносторителни фирми у нас - "ЕМКА" АД, "ЗАИ" АД, "М+С хидравлик" АД, "Силома" АД - Силистра и "Руболт" АД - Русе.  

"Индустриален капитал-холдинг" АД е публично дружество и акциите се търгуват на "БФБ-София", Сегмент акции Standard.

<!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във