Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Индустриален капитал холдинг“ ще разпредели 1.16 млн. лв. за дивидент

Още един от бившите приватизационни фондове - „Индустриален капитал холдинг“ АД, ще разпредели дивидент. Мениджърите му предлагат да се гласува по 0.0738 лв. брутен дивидент на акция за всеки акционер. Решение за това ще се вземе на насроченото за 11 август общо събрание на притежателите на акции холдинга.

Общата предложена сума за разпределение е 1 158 693.90 лв. при нетна печалба за миналата година от 1 621 796.77 лв. според числата в счетоводния отчет. Общо 15 800 лв. ще попълнят фонд "Резервен", а остатъкът от печалбата от 447 302.78 лв. ще остане в дружеството като неразпределена печалба. Финансовият резултат за 2018 г. бе нетна печалба от  1.898 млн. лева.

Всичко това ще се случи, ако акционерите одобрят доклада за дейността и одитирания финансов отчет на „Индустриален капитал холдинг“ АД за миналата година. 

Предлага се членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019-а.

В дневния ред са предвидени и промени в оперативното управление на холдинга. Общото събрание на акционерите ще гласува за избора на Александър Стефанов Стефанов за нов член на съвета на директорите. Той ще заеме мястото след смъртта на Живко Петров Арнаудов. Месечното възнаграждение на новия директор ще е 1 500 лева.

„Индустриален капитал холдинг“ АД има портфейл с дялови участия в няколко предприятия в машиностроенето. Сред тях са 92.07% от „Силома“ АД - Силистра, 22.15% от капитала на „М+С Хидравлик“ АД, дял от 33.12% от „ЕМКА“ АД - Севлиево,  и 47.22% от „Завод за абразивни инструменти“ АД - Берковица.

Към края на първото тримесечие холдингът има парични средства в размер на 10.33 млн. лв., което означава, че няма да има затруднения с изплащане на дивидента, ако той бъде гласуван.

Основните акционери в холдинга са „Индустриален кредит България“ ООД с дял от 17.98%, „ЗАИ“ АД с - 10.02%, „ЕМКА“ АД - с 10.01%, „Он Хотер Ишай“ - с 5.66% от капитала. Други фирми притежават 17.8%, а 26 188 индивидуални инвеститори са собственици на 38.53% от акциите с право на глас.
Някои от дъщерните дружества също проведоха редовните си общи събрания. „ЕМКА“ АД от Севлиево разпредели брутен дивидент в размер на 1 827 345.35 лв., като една трета от тези пари са за компанията майка. „М+С Хидравлик“ АД също плати дивидент в общ размер на 10 252 632 лв., от които 2.27 млн. лв. са за холдинговата компания.

През миналата година холдингът също получи солидни приходи от дивиденти - 3.23 млн. лв., като това е и основният му приход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във