Банкеръ Daily

Пари и пазари

Индексните фондове трупат загуби от началото на годината

Инвестирането във взаимни фондове предлага  няколко предимства - професионално управление на парите, нисък праг на вложението (с възможност и за месечни вноски), както и шанс за по-висока доходност, в сравнение например с банковите депозити (тук обаче трябва да се има предвид и по-високият  риск). Изборът на типа фонд е важна част от вложението.

Индексните фондове са един специален тип колективни инвестиционни схеми. При тях портфолиото от финансови инструменти се определя от някой индекс на фондовата борса. В България има няколко такива, като тези, които са базирани върху представянето на SOFIX (-2.02% от началото на годината) и на BG REIT (-0.46% за първите четири месеца) се представят по-зле от бенчмарка си в края на април. Фондът, който следи представянето на BG TotalReturn30 (BG TR30, +1.71%) също губи двубоя с индекса.

Засега Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд. Той следва представянето на основния индекс на БФБ, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Той се търгува на "БФБ-София" и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните колективни схеми са регистрирани на борсата и акциите им се търгуват свободно на нея. При последната сделка на 2 май дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се разменяха при 0.99 лева за един брой.

Договорният фонд "Алфа SOFIX Индекс" е на пазара от август 2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. През февруари 2014 г. той бе преобразуван и сега портфейлът му следи структурата на основния борсов индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София", т.н. "сини чипове". Към момента Алфа SOFIX Индекс, който следва пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове, е на загуба от 4.37 на сто, а като следствие от това са намалели и нетните му активи. При тази схема цената на дяловете се определя не от уменията на мениджъра, а от движението на пазара като цяло. А това означава, че няма субективни решения, като портфейлът на фонда е предварително зададен, а и няма излишни разходи за управление.

"Златен лев Индекс 30" е първият индексен фонд в България, базиран върху един от официалните измерители на "БФБ-София". Той инвестира в акции на дружествата, включени в BG TotalReturn30 (BG TR30). Тридесетте фирми, попадащи в индекса, са сред най-добрите и водещите компании на БФБ. Те се подбират по показатели като пазарна капитализация, ликвидност и оборот, като фондът следва движението на индекса на фондовия пазар. От началото на годината до момента вложението в "Златен лев Индекс 30" носи загуба от 1.70 на сто. Този фонд е на загуба и през последните дванадесет месеца, но от началото на публичното му предлагане (1 юни 2009 г.) е на печалба.

На пазара се предлагат дялове и на "Алфа Индекс Имоти" - първият секторен договорен фонд на българския пазар. Той инвестира в акции на дружества (включително АДСИЦ и REITs), които имат дейност в сектора на недвижимите имоти. Неговите клиенти също не могат да са много доволни, тъй като схемата е на загуба от 3.49 на сто. Фондът е с отрицателна доходност и за последните дванадесет месеца и от началото на публичното предлагане на негови дялове (17 април 2006 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във