Банкеръ Daily

Пари и пазари

Индексните фондове пазят от индивидуални грешки при инвестирането

Договорните или взаимните фондове са една от алтернативите за инвестиране на свободните ни пари. Клиентът предоставя определена сума, като купува дялове на фонда, а фондът влага парите в различни финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума. 

Един специален тип договорни фондове са индексните фондове. При тях портфолиото от финансови инструменти се определя от някой индекс на фондовата борса. В България има три такива, които следват основния измерител на "Българска фондова борса" - SOFIX, и другият по-широк показател за борсовата активност - BGTR30. 

Този специфичен финансов инструмент дава възможност за диверсификация на всеки портфейл, с което се избягна нуждата да се анализира и следи всяка една акция, която би привлякла вниманието на инвеститора. Всички анализатори отбелязват винаги това негово пpeдимcтво, но и нeдocтaтък. Слeдвaйки пасивно пpeдcтaвянeтo нa oпpeдeлeн aĸтив, или ĸлacoвe oт aĸтиви - когато се "улучи" моментът на възход се печели, а в другия случай - трябва да сме готови и на загуба. През миналата година възходът на фондовите пазари определено облагодетелства инвестиралите в този финансов инструмент.

Индексните фондове са сред най-печелившите

през миналата година у нас. Трите колективни схеми, които предлагат свои дялове  на инвеститорите, са привлекли около 10 млн. лева, показва проучване на "БАНКЕРЪ". Сумата не изглежда голяма на фона на пазара за управление на активи в България, който вече надхвърля 2 млрд. лева. Но пък тези договорни фондове осигуряват двуцифрена доходност на клиентите си.

В момента у нас се предлагат дялове от два индексни фонда, които са базиран върху представянето на SOFIX, който следи 15-те  „сини чипа“ на фондовата борса у нас. За дванадесетте месеца на миналата година индексът направи голям скок с 42.23 процента. Договорният фонд - Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, също се представя добре, като следва бенчмарка си отблизо. Но все пак има да го догонва, тъй като показва доходност от 33.858% между януари и декември 2021-а.

Другият фонд - "Златен лев Индекс 30", който следва по-широкия показател BG TotalReturn30 (BG TR30, +36.71%) губи също с малко двубоя с индекса, като е постигнал възвращаемост от 23 процента.

Въпреки притесненията ни за състоянието на икономиката и на фондовия пазар у нас, тези колективни схеми са на печалба.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

е единственият в България борсово търгуван фонд, организиран от "Експат Капитал". Той следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът се търгува на "Българска фондова борса", на London Stock Exchange, на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) и на Ljubljana Stock Exchange.

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и други, но за разлика от традиционните взаимни фондове са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Доходността на фонда следва тази на индекса, т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип. Той не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. В борсовата търговия на 26 януари дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се разменят при цена от 0.988 лева като цената им върви нагоре с 1.86 на сто.

Инвеститорите могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

"Експат Капитал" има още един индексен фонд

Expat Bulgaria Short SOFIX -

национален договорен фонд от отворен тип, който следва инверсно представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът се търгува на "Българска фондова борса".

Expat Bulgaria Short SOFIX поддържа къси позиции в емисиите, съставляващи индексa SOFIX, в максимално близки до индекса тегла и при спазване на законовите лимити и ограничения в правилата. Доходността на фонда следва тази на индекса с обратен знак, т.е. ако българският пазар поевтинее, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност, и обратно. През миналата година фондът е на загуба от 33.154 на сто. В борсовата търговия на 26 януари дяловете на Expat Bulgaria Short SOFIX се разменят при цена от 1.803 лева като цената им върви нагоре с 1.77 процента.

Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира.

"Златен лев Индекс 30”

е колективна инвестиционна схема от отворен тип. Това е първият индексен фонд в България, базиран на официален индекс на "БФБ-София". Той влага в акции на включените в индекса BG TotalReturn30 (BG TR30) 30 дружества. Те се подбират по показатели като пазарна капитализация, ликвидност и оборот. Фондът следва движението на индекса на фондовия пазар.

"Златен лев Индекс 30” е организиран от управляващото дружество „Златен лев Капитал” АД. Вложението в тази схема през миналата година носи на инвеститорите печалба от 23 на сто.

И плюсовете, и минусите правят индексните фондове един атрактивен финансов инструмент. Ежедневно се осигурява обратно изкупуване на дяловете на фондовете. Печалбите за инвеститорите, получени от инвестицията в такава  инвестиционна схема, не подлежат на облагане с данък, както за физически, така и за юридически лица. Тези колективни схеми се управлява с по-малко разходи в сравнение с активно управляваните фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във