Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Индексни фондове за всеки вкус

Индексните фондове са един специален тип колективни инвестиционни схеми. При тях портфолиото от финансови инструменти се определя от някой индекс на фондовата борса. В България има няколко такива, като тези, които са базирани върху представянето на SOFIX (-7.07% от началото на годината) и на BG REIT (+0.25%) се представят по-зле от бенчмарка си в края на август. Фондът, който следи представянето на BG TotalReturn30 (BG TR30) пък "бие" индекса.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния индекс, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Той се търгува на "БФБ-София" и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните колективни схеми са регистрирани на борсата и акциите им се търгуват свободно на нея. При последната сделка на 29 август дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се разменяха при 1.14 лева.

Договорният фонд "Алфа SOFIX Индекс" предлага публично своите дялове от август 2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следи структурата на основния борсов индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София". Към момента Алфа SOFIX Индекс, който следва пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове, е на загуба от 7.36 на сто. При тази схема цената на дяловете се определя не от уменията на мениджъра, а от движението на пазара като цяло. Така може да сте сигурен, че няма субективни решения, портфейлът на фонда е предварително зададен, а и няма излишни разходи за управление.

Договорният фонд "Златен лев Индекс 30" е първият индексен фонд в България, базиран на един от официалните измерители на "БФБ-София". Той инвестира в акции на дружествата, включени в BG TotalReturn30 (BG TR30). Тридесетте фирми, попадащи в индекса, са сред най-добрите и водещите компании на БФБ и се подбират по показатели като пазарна капитализация, ликвидност и оборот. Фондът следва движението на индекса на фондовия пазар. По този начин той осигурява ефективност на инвестицията чрез най-точно отражение на пазара и постига основната си инвестиционна цел - да предлага на инвеститорите устойчиво нарастване на стойността на притежаваните от тях акции във фонда в съответствие с развитието на пазара. От началото на годината до момента вложението в "Златен лев Индекс 30" носи загуба от 6.78 на сто. На пазара се предлага и "Алфа Индекс Имоти" - първият секторен договорен фонд на българския пазар. Той инвестира в акции на дружества (включително АДСИЦ и REITs), които работят в сектора на недвижимите имоти. Неговите клиенти също не могат да са доволни, тъй като схемата е на загуба от 4.66 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във