Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНДЕКСИТЕ СЕ ПРЕДСТАВИХА СЛАБО

Повечето активно търгувани дружества през седмицата понесоха загуби. В края на предходния период двата официални индекса на БФБ-София загатнаха каква ще е посоката им на движение след уикенда и точно това се случи още в понеделник. И SOFIX, и BG40 отчетоха по три понижения и по едно-единствено повишение през седмицата, завършвайки в четвъртък със стойности съответно от 870.23 и 142.89 пункта. Засега обаче и двата индикатора са над ключовите нива на подкрепа, като единствено в краткосрочен план спадът може да се ускори до нива около 139-139.50 пункта за младия BG40 и 855-858 пункта за ветерана SOFIX. И все пак най-вероятният сценарий към момента е да се стигне до консолидация около текущите стойности.
Слабото представяне на индексите, както стана дума, бе резултат от понижените цени на повечето компании, включени в тяхното изчисляване. Тепърва ще става ясно дали става дума за временна корекция или не, но това, което прави впечатление, е слабата активност на купувачи и продавачи. Ниските обеми на търговия, от една страна, и отсъствието на пропаст между очакванията и фундамента на компаниите, от друга, не подкрепят тезата за предстоящ продължителен спад, подобен на този отпреди година. Поне засега най-голямата опасност идва извън пазара и по-конкретно - от политическите новини около бъдещото членство на България в Европейския съюз. Макар и отчетен донякъде в цените, рискът от отлагане продължава да тежи върху борсовата търговия.
По същество акциите на почти всички активно търгувани компании отчетоха технически спад през седмицата. Книжата на Индустриален холдинг България слязоха под нивото от 3.90 лв. за акция и в четвъртък се търгуваха на средна цена 3.85 лв. за една. Въпреки добрия финансов резултат на компанията за предходната година инвеститорите не успяха да задържат оптимизма си и част от тях решиха да редуцират експозициите си.
Поради съвсем различни причини Доверие обединен холдинг продължи и през тази седмица да губи доверието на своите акционери. Цената на бившия приватизационен фонд е на път към деветмесечно дъно, книжата й се търгуват на цени от 3.35-3.38 лв. за акция.
Макар и с малко, книжата на останалите холдингови компании понижаваха своята стойност с всеки изминал ден. Изключение от правилото направиха акциите на Синергон холдинг, които се търгуваха почти без промяна през цялата седмица.
Част от големите публични компании в лицето на Албена, Оргахим и ДЗИ успяха да задържат доверието на инвеститорите и акциите им се разменяха с минимални отклонения в цената.
За разлика от тях, книжата на Неохим, Софарма, Биовет, Петрол и Централна кооперативна банка понижиха своята стойност в резултат на ограничени засега разпродажби.
Сред малкото интересни събития през седмицата бе активната търговия с акции на дружества със специална инвестиционна цел, които продължават да привличат нови и нови акционери. Поредното увеличение на капитала на Адванс терафонд АДСИЦ се посреща добре от инвеститорите, част от тях свикнали да реализират бързи печалби от такива операции.
Подобни желания подтикнаха спекулантите към книжата на Декотекс АД на чието общо събрание на акционерите ще решава за увеличение на капитала чрез издаването на безплатни акции. Сплит в такава чиста форма не бяхме виждали от доста време и предполагам, че това е причината цената да нарасне с над 40% само за два дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във