Банкеръ Daily

Пари и пазари

Индексите на БФБ ще останат без значителна промяна

Прогнозата на финансовите посредници за динамиката на борсовите индекси на "Българска фондова борса" АД (БФБ) през третото тримесечие се понижават минимално в сравнение с предходното изследване. Това става ясно от данни на Министерството на финансите (МФ), публикувани в изданието "Финансов сектор: оценки и очаквания". То представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност.

Обобщеният резултат е леко отрицателен, което се случва за втори път през тази година след песимистичната настройка на анкетираните по отношение на първото тримесечие. Текущите им очаквания бяха изразени в контекст на липса на окончателно споразумение между САЩ и Китай по търговските им спорове, вероятно обръщане на посоката на паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Фед, както и на предстоящия сезон на отчетите на публичните компании.
Слабите положителни прогнози за индексите през второто тримесечие се сбъднаха точно относно SOFIX и BGBX40, които отбелязаха тримесечни ръстове от съответно 0.7% и 0.1 процента. От своя страна, измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел се оказа подценен, след като успя да се повиши в края на юни с 4.3% спрямо края на март.
Общата пазарна капитализация на БФБ (основен и алтернативен пазари) в края на юни тази година достигна 27.6 млрд. лв. и записа ръст от 1.4% спрямо края на първото тримесечие.

Инвестиционните посредници имат умерено песимистични очаквания за активността на търговията на българския капиталов пазар през третото тримесечие. Анкетираните променят посоката на настроенията си спрямо второто тримесечие, когато имаха леко положителни очаквания за търговията с акции и неутрални по отношение на търговията с облигации.

През второто тримесечие реализираните обороти от търговия, както с акции, така и с облигации, се понижиха значително спрямо първата четвърт на годината. Липсваше раздвижване и при публикуването на предварителните финансови отчети на публичните компании за полугодието. Като се има предвид също така, че активността на борсовата търговия традиционно спада по време на летния сезон, това може до голяма степен да обясни песимизма на участниците в анкетата.
Според Инвестиционни посредници броят на новите емисии акции и облигации, листнати на БФБ, ще се понижи. За периода април-юни на българската фондова  борса се появиха една емисия акции и три емисии облигации. През юли беше листната единствено една емисия акции. На база на обобщената оценка за сегмента на облигациите, там вероятно могат да се очакват не повече от две нови емисии до края на септември.
В унисон с очакванията за пазарната търговия, участниците на пазара считат, че конкуренцията помежду им ще бъде по-слаба в сравнение с второто тримесечие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във