Банкеръ Daily

Пари и пазари

Индексите на БФБ са в нов състав

От днес две нови дружества влизат в базата за изчисляването на SOFIX, стана ясно след заседанието на Комисията по индексите.

Новите "сини чипове" са "Стара планина холд" АД и "М+С Хидравлик" АД - Казанлък. Те заемат местата на "Еврохолд България" АД и "Сирма груп холдинг" АД.

В резултат на проверката по т. 13 от Приложение 1 (Методология за изчисляване на SOFIX) е установено, че теглото на икономическата група, включваща емисиите акции на "Софарма" АД - София и "Софарма трейдинг" АД - София, надхвърля изискването от 20% към 1 март 2020 година. В тази връзка, от класирането по-горе се изключва емисията акции на "Софарма трейдинг" АД. Следващата по ред емисия, отговаряща на изискванията на чл. 9 от Правилата и т. 3 от Приложение № 1, класирана съгласно т. 4 -7 от Приложение № 1, е тази на "Албена" АД - к.к. Албена.

След преразглеждане на базата на BGBX 40 съветът на директорите на БФБ изключи три емисии акции от базата на индекса BGBX 40:

6N3 Холдинг Нов Век АД-София;
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София; и
BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София

и добавя следните три емисии акции в базата на индекса BGBX 40:
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив;
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София; и
6R2 Родна Земя Холдинг АД-Добрич

Промените в базата на BG TR30 са по-сериозни. От базата за изчисляване са изключени шест емисии акции:
4HS Холдинг Света София АД-София;
4IN Инвестор.БГ АД-София;
6N3 Холдинг Нов Век АД-София;
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София;
94G 235 Холдингс АД-София; и
EHN Синтетика АД-София

и са добавени следните шест емисии акции в базата на индекса BG TR30:
6R2 Родна Земя Холдинг АД-Добрич;
58E Химснаб България АД-София;
0SP Спиди АД-София;
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив;
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София; и
5CQ Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София.

На основание Правилата за изчисляване на индекси на БФБ и Методологията за изчисляване на BG REIT, съветът на директорите на БФБ не извършва промени в базата на индекса BG REIT, който измерва представянето на дружествата със специална инвестиционна цел за вложения в недвижими имоти.
Следващото ребалансиране на борсовите измерители ще е през септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във