Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Индекс на доверието ще мери фирмите

Нов индекс ще оценява компаниите с добро корпоративно управление от 19 септември нататък, съобщиха от БФБ-София. Наименованието му е CGIX (Corporate Governance IndeX). Показателят ще включва седем компании, а базисната му стойност е 100 пункта. Съставът на включените в него компании ще се освежава всяка година през месец юни, а коефициентите за фрий-флоут (свободно търгуваните на фондовата борса акции) ще се актуализират на всеки три месеца по аналогия с другите индекси на БФБ-София. Иначе броят на компаниите в самия индекс няма да е фиксиран, но ще бъдат избирани измежду онези, които са приели, че ще спазват Националния кодекс за корпоративно управление, а те са някъде към петдесет.


Националната комисия за корпоративно управление е определила в индекса да участват: Стара планина Холд АД - София, Монбат АД - София, Софарма АД - София, Индустриален холдинг България АД - София, ТБ Корпоративна търговска банка АД - София, Каолин АД - Сеново , и Енемона АД - Козлодуй.


Националната комисия за корпоративно управление е независим орган, учреден на 18 ноември 2009 г. с подкрепата на Комисията за финансов надзор и на БФБ-София АД. Тя включва 14 експерти от академичните и бизнес средите. Основната задача на тази структура е насърчаването и утвърждаването на най-добрите практики в областта на корпоративното управление сред българските компании.


Дружествата, които желаят да попаднат в пазарния измерител, ще трябва да отговорят на определени количествени критерии - например минимални изисквания за ликвидност (реализиран оборот, брой сделки и минимална пазарна стойност на свободно търгуемия обем акции). Подборът се прави и въз основа на получените и проверени резултати от попълнените анкетни карти за самооценка на публичните компании. При разработката на въпросника е използван германският опит в областта на корпоративното управление.


Работата по новия индекс е започнала още през юни миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във