Банкеръ Daily

Пари и пазари

Имотите се опитват да "изчистят" името си като алтернатива за инвестиции

Макар и определяни като спекулативни, секторните договорни фондове задоволяват интереса към акциите на компании от определен отрасъл или към някои суровини, които са показали (или се очакват да покажат) добри възможности за растеж и печалби. Така всеки може да инвестира в сектора на недвижимите имоти дори и с малка сума. В същото време може да разполага с парите си заедно с реализираната до момента доходност. Но не бива да се забравя и че тези активи могат да донесат и сериозни загуби, когато цените тръгнат надолу. Причината за това е, че портфейлът е слабо диверсифициран и всяко залюляване в негативна посока е фатално.

Секторните фондове са възможност, която разнообразява портфейла от активи в определени моменти. Но също така трябва внимателно да се следят тенденциите и бързо да се избират алтернативи, в случай че рисковете нарастват. Защото "плодовете" от растежа на даден отрасъл може и да загорчат в някой следващ момент.

Това изпитаха и  инвеститорите в организирания от "ОББ асет мениджмънт" имотен секторен фонд  -

"ОББ Патримониум Земя".

Клиентите му не могат да са доволни от вложението си от началото на годината. В периода между януари и средата на октомври те са на загуба от 7.22 процента. Въпреки това договорният фонд отчита малък ръст на активите на - те са на стойност 30.52 млн. лв. - с около три милиона повече спрямо началото на 2020-а.

Схемата е фокусирана върху придобиване на акции и облигации на АДСИЦ от страната и от чужбина, които инвестират предимно в земеделска земя, в офисни и в логистични площи. Те са и най-печелившите между недвижимите имоти. Фондът следи и дялови книжа на емитенти от аграрния сектор и на фирми от хранително-вкусовата индустрия в страната и в чужбина. 

Настроението на клиентите на 

"Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими имоти"  

е по-ведро. Той успява да добави още стойност към портфейлите на своите клиенти и заедно с това завършва с печалба от 15.22 на сто. "Конкорд Фонд-3" е с балансиран профил, а активите му са в акции на български и на подобни чуждестранни дружества със специална инвестиционна цел. Портфейлът му включва: бизнес имоти, земеделска земя, жилищни и ваканционни имоти. 

Първия секторен договорен фонд у нас -

"Алфа Индекс Имоти",

който инвестираше изключително в ценни книжа на компании, работещи в сектора на недвижимите имоти (земеделска земя, жилищни, офисни, търговски и логистични площи), приети за търговия на регулираните пазари в страната и в чужбина, вече не е на пазара. Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - компанията майка, взе решение за спиране на обратното изкупуване, издаването и продажбата на дялове на фонда, считано от 21 февруари тази година, за прекратяване на фонда и за неговата ликвидация.  

 

Секторният индекс BGREIT лети нагоре

Въпреки че през август за втори пореден месец строителната продукция у нас отбелязва спад, а през септември бизнес климатът в строителството се влошава в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията, през втората половина на тази година секторният индекс - BGREIT, който отразява измененията в цените на тези компании, лети нагоре. 

Показателят започна 2020-а при 131.08 пункта, а през коронавирусният месец март, удари дъното от 124.30 пункта. През април и май отново тръгна нагоре и към момента е пораснал до 136.52 пункта. Пет (от седем) от компаниите, частващи в базата за изчисляването му, са на зелена територия. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във