Банкеръ Daily

Пари и пазари

Имаме шанс да изнасяме жито в Египет

Египет е един от нашите стабилни търговски партньори от региона на Близкия изток. България е доволна от активизирането на двустранния търговско-икономически диалог през последните години и ще се стреми за по-нататъшното му развитие и обогатяване.Това заяви заместник-министърът на икономиката Александър Манолев , който проведе среща днес с делегация от "Египетския съвет за устойчиво развитие" (ЕСУР), чийто представители са на официално посещение у нас във връзка с бизнес форум, организиран съвместно с БТПП. Неправителствената бизнес организация обединява фирми от широк спектър дейности и насърчава връзките на Египет с други страни с цел подпомагане на икономическото сътрудничество.

Стокообменът през последните години утвърди Египет като един от големите търговски партньори на България в района на Близкия изток и на целия Африкански континент. Отбелязва се  устойчив възход на стокообмена между България и Египет в периода 2007-2016 г., като в края на миналата година той достига 707.4 млн. щ. долара. Заедно с това търговското салдо е положително за България. "Увеличаването на двустранната търговия е първостепенна задача и ще работим  за стимулирането й. Разглеждаме вашата инициатива за организиране на бизнес-форума съвместно с БТПП, като много полезна в тази насока", отбеляза заместник-министърът на икономиката.

Организацията ни е втората най-голяма бизнес организация в Египет, каза президентът на ЕСУР г-н Моатаз Раслан. Нейни членове са над 250 компании от различни сфери на икономиката като земеделието, петролният сектор, химическата индустрия, туризмът, недвижимите имоти, информационните технологии, финансовите услуги, дървообработването, строителството и други. По думите му целта на посещението е египетските бизнесмени да се запознаят с възможностите за сътрудничество с български колеги. Той отправи покана българска бизнес делегация да посети Египет, която да запознае египетските компании с различните варианти за бизнес и инвестиции в България. Посланикът на Египет в България Нейно превъзходителство г-жа Манал Ел - Шинау допълни, че египетската страна оценява високо търговско-икономическите отношения с България, и че Египет е най-големият партньор на страната ни в региона.

Обсъдени са били още възможностите за инвестиции и за износ между България и Египет в областта  на земеделието, енергетиката, инженеринга  и други сектори.

Египет заема важно геостратегическо положение - контролира Суецкия канал, най-прекия воден път между Средиземно море и Индийския океан, и Синайския полуостров - единствената сухопътна връзка между Африка и Азия.

Египет е една от най-влиятелните арабски страни. Най-важни отрасли в икономиката й са: текстилна, хранително-вкусова, строителна, фармацевтична и химическа промишленост. Египет изнася основно петрол и петролни продукти, памук, текстилни продукти,  метали и химически продукти главно за пазарите на Италия, Индия, САЩ, Саудитска Арабия, Турция и Либия. Страната внася предимно машини и съоръжения, хранителни продукти, химически продукти, дървесни продукти и горива. Водещи търговски партньори, от които Египет внася продукция са Китай, САЩ, Германия, Русия, Украйна, Турция и Италия.

Още една възможност за износ се откри за България, след като страната ни бе регистрирана като страна-производител на хлебна пшеница, което пък й дава право за участие в провежданите в Египет държавни търгове.

След приемането на България в ЕС между двете страни е създадена Смесена комисия за икономическо сътрудничество, която е приемник на съществуващата до 2007 г. българо-египетска Смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество. Промяната в поредноста и наименованието на Комисията произтича от прекратяването действието на Търговската спогодба между страните и подписването на ново Споразумение за икономическо сътрудничество, по силата на което се създава и настоящата Смесена комисия. За съпредседател на комисията тогава е определен министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Последната тринадесета сесия на българо-египетската Смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество е проведена в периода 17-18 април 2007 г. в Кайро. Подписано е Споразумение за икономическо сътрудничество между правителствата на двете страни, което е хармонизирано съобразно изискванията на ЕС и Споразумението на Египет за асоцииране към Евросъюза.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във