Банкеръ Daily

Пари и пазари

Ikea помага за климата с инвестиция от 200 млн. евро

Inter Ikea Group обяви, че ще инвестира 200 милиона евро, за да ускори прехода към "положителен за климата бизнес", предаде CNBC.

В съобщение, компанията, която развива и доставя продуктовата гама на Ikea, посочи, че парите ще бъдат съсредоточени в две области - инвестиране в програми „насочени към премахване и съхраняване на въглерод чрез залесяване и отговорно управление на горите“, както и в такива за използване на възобновяема енергия във веригата на доставките. „Нашата амбиция е да намалим повече емисии на парникови газове в абсолютно изражение до 2030 г., като същевременно разширяваме бизнеса на Ikea“, казва в изявление изпълнителният директор на Inter Ikea Group Торбьорн Луф.

Необходима е работа, ако Ikea иска да постигне целите си. В своя доклад за устойчивост за финансовата 2018 г. компанията изчислява, че климатичният й отпечатък възлиза на 26,9 милиона тона въглероден диоксид. Това е увеличение с 2,8 на сто в сравнение с фискалната 2016 г., което Ikea отдава на „ръста на бизнеса на компанията“.

В доклада, публикуван през март, Ikea отбеляза още, че „отделянето“ на растежа й от емисиите на парникови газове ще „отнеме време“, добавяйки, че очаква емисиите да „нарастват още няколко години, преди да започнат да намаляват“.

Компанията посочи три основни предизвикателства към целта й да бъде положителна за климата - намаляване на отпечатъка на суровините, понижаване на емисиите от клиенти, пътуващи до магазините й, и преминаване към отопление с възобновяеми енергийни източници и горива - сектор, който Ikea описа като „опит за бавен напредък в световен мащаб“.

Ikea е една от многото световни фирми, които се стремят да намалят своето въздействие върху околната среда. Ingka Group, която е най-големият франчайз на Ikea, е основополагащ партньор на RE100 - глобална инициатива на големи компании, всичките ангажирани с електричество от 100% възобновяеми източници.

Сред останалите членове на RE100 са Facebook, Goldman Sachs и Microsoft.

Facebook logo
Бъдете с нас и във