Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Ийстърн Юръпиън“ купува всички акции на „ЧЕЗ Разпределение”

„Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ Б.В. е изпратило уведомление, придружено с търгово предложение по чл.149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
Търговият предложител притежава пряко 1 291 760 обикновени акции, представляващи 67% от капитала на електроразпределителното дружество. „Еврохолд България“ АД е непряк собственик на 100% от капитала на „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ Б.В.
Мажоритарният собственик иска да изкупи акциите, които не притежава – 636 240 броя (33%), по 278.88 лева всяка.
„Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ Б.В. не предвижда промени в дейността си или в стратегията на електроразпределителното дружество в близките години.

Търговото предложение е предоставено на представителите на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по това търгово предложение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във