Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Ийстърн Юръпиън“ изкупува всички акции на „ЧЕЗ Електро“

„Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани" Б.В. е подготвило  търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЧЕЗ Електро България” АД, съобщиха от доставчика на електроенергия.  „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани" Б.В. придоби 67% от капитала на компанията и съгласно Закона за
публичното предлагане на ценни книжа е задължена да отправи търгово предложение към собствениците на останалите 33% от акциите.

Търговият предложител притежава 3350 обикновени акции, представляващи 67% от капитала и гласовете в общото събрание на фирмата от групата „ЧЕЗ“.

Офертата е за 1650 обикновени акции или 33%, които мажоритарният собственик не притежава, а цената за една акция е 26 070 лева или или общо близо 43.02 млн. лева.

Към момента няма сключени сделки с акциите на "ЧЕЗ Електро" на "Българска фондова борса". Вчера търговията завърши при цена от 28 000 лева, която показа понижение от 6.67% спрямо началото на борсовия ден на 3 август.

„Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани" Б.В. не предвижда промени в дейността на „ЧЕЗ Електро“ или в стратегията на компанията в близките години. Дружеството ще продължи дейността си по снабдяване на крайни потребители с електроенергия на регулиран и свободен пазар.

Чрез придобиването на "ЧЕЗ Електро" търговият предложител възнамерява да подсили синергиите между тази компания и другите дружества в бъдещия портфейл на „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани" Б.В. - "ЧЕЗ България" ЕАД, "ЧЕЗ Разпределение" АД, "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, "Фри Енерджи Проджект Орешец" ЕАД и "Бара груп" ЕООД.

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 дни.

Търговото предложение е предоставено на представителите на служителите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, съобщиха от дружеството.
Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими  финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд България" АД, финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания "ЧЕЗ Груп" в България на 27 юли. Сделката беше на стойност  335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която
е 100% собственост на "Еврохолд".

В резултат на транзакцията, Еврохолд придоби 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия - "ЧЕЗ Електро България", както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия - "ЧЕЗ Трейд  България". Холдингът също така стана собственик на компанията за IT услуги "ЧЕЗ ИКТ България", фотоволтаичния парк "Фри енерджи проджект Орешец", дружеството  за производство на електричество от биомаса - "Бара груп", както и "ЧЕЗ България",  която координира и управлява дейността на всички дружества на "ЧЕЗ" в България.  С придобиването и интегрирането на активите на "ЧЕЗ Груп", "Еврохолд" вече доставя услуги на повече от 7 милиона потребители и има над 6000 служители в 11 държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от бившия СССР.

Комисията за финансов надзор не е одобрила, нито е отказала одобрение на справедливата цена на акциите, уточниха от "ЧЕЗ Електро България".

 

"ЧЕЗ Електро България" АД

е компанията, която снабдява с електроенергия над 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. Общо 67% от акциите й бяха притежание "ЧЕЗ" а.с. Чешка Република преди да ги продаде на „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани" Б.В. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери - фирми и индивидуални инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във