Банкеръ Daily

Класация

Играчите на БФБ се оплетоха в ниската ликвидност

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" - 2019

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора.

Сега  публикуваме   поредната годишна класация за пазарното представяне на дружествата - инвестиционни посредници през 2019 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 октомври 2018  до 30 септември 2019 година.


Пазарът на инвестиционното посредничество и през тази година не успя да даде достатъчно основания  на  българите да припознаят фондовата борса като място за печалби. Депозитът все още господства у нас като форма  за спестяване. И през последните дванадесет месеца (към края на септември) търговията вървеше на приливи и отливи. Ниската ликвидност отново бе сред най-често споменаваните причини за застоя на фондовата борса. Доброто време за харчене отново се отдалечи.

В тази ситуация индексите на БФБ без никакво усилие очертаваха посоката надолу, която следват през последните месеци, с малки изключения. SOFIX продължи да губи стойност като затвори деветмесечието при 570.58 пункта. Компаниите от базата за изчисляване на индекса дружно го "подкрепяха" в падението му.

Имаше и нови емисии от акции и облигации (общо 34), които обогатиха инвестиционната палитра на "БФБ-София". Но продължи и отписването  на компании от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор - било след търгово предложение или заради влошено финансово състояние на фирмите.

Но не бива да пропускаме и факта, че все по-малко са българите, които имат възможност да спестяват. А при това положение е трудно да очакваме голяма активност на капиталовия пазар. В тази връзка пред новият изпълнителен директор на БФБ - Маню Моравенов  и пред борсовия оператор  стоят трудни за решаване проблеми. Но, все пак инвеститорите очакват нови компании с проекти, съдържащи  добра идея.

Финансовите посредници  показват слаб  оптимизъм  относно динамиката на борсовите индекси на БФБ през четвъртото тримесечие. Това сочи съдържанието на  последният тримесечен бюлетин на Министерството на финансите - "Финансов сектор: оценки и очаквания". Оценките им се повишават леко спрямо предходното издание, когато очакванията им бяха близо до неутралното ниво. Същевременно положителната балансова оценка може да отразява очакванията, че новото разхлабване на паричните политики на основните централни банки по света ще подкрепи глобалната борсова търговия.

Предоставените данни за  дейността на инвестиционните посредници от последните дванадесет месеца (към 30 септември) не внесоха промени в подреждането на големите играчи в крайното класиране на в. "БАНКЕРЪ". Трима от тях успяха да вземат през този период точки по всички показатели, а това пък логично даде отражение върху разпределнието на местата в първата половина на класацията. Други  - като "Загора Финакорп", не успяха да запазят позицията си в Топ 10 през 2019-а.,

И през изминалите месеци естествено имаше обновяване на имената в десетката на най-добрите. Мястото на напусналия инвестиционен посредник зае "Централна кооперативна банка" АД, която присъстваше в класацията ни в две от предишните тримесечия. Общо седемнадесет от тези дружества взеха точки по отделните подреждания, а 11 от тях получиха възможността (съгласно правилата) да се състезават за разпределението на местата в първата десетка.

Изчисленията показаха леки вътрешни размествания сред номинираните. Но първите четири дружества от класацията през миналата година запазват местта си. "Елана Трейдинг" отново е на върха на пирамидата. И това е логично, след като фирмата от групата "Елана" бе сред номинираните по всички критерии на класацията. Резултатът й от 33 точки (от 40 максимално възможни) я направи

"Инвестиционен посредник на 2019 г."

През изминалите дванадесет месеца фирмата от групата "Карол" запази точковия си актив (30 пункта след три първи позиции по отделните критерии) и второто място.

Събитията на пазара на инвестиционно посредничество през тази година разделиха и "Карол" и "Първа ФБК", които преди година деляха второто място. Усърдието на брокерите на "Първа ФБК" (и четирите номинации по критериите на класацията) помогнаха на дружеството  да остане на почетната стълбица (с 29 точки).

През изминалите дванадесет месеца само двама от банковите инвестиционни посредници спечелиха точки по отделните критерии. Единствено "Централна кооперативна банка" успя да се нареди сред номинираните в крайното класиране като раздели шестото място с "Реал финанс".

 

 

Поредна трудна година за борсовата търговия у нас отчита статистиката. Интересът към  сключване на сделки бе на приливи и отливи, а в центъра на вниманието отново бяха компаниите, които разпределяха дивиденти или показаха отчети и проекти с потенциал за развитие и печалба. А в тази ситуация показателят

оборот на "БФБ-София"

много точно очерта случилото се. Негативните настроения на инвеститорите бяха в основата на понижението му. Както обикновено, представянето на банковите инвестиционни посредници е повече от скромно, а в края на септември само един от тях попадна сред номинираните.

Нито едно от дружествата не успя да прескочи гросмайсторската граница от 100 млн. лв., а първите три от тях са със солидна преднина пред другите. "Карол" е повече от убедителен с оборот от 98.56 млн. лева. Изненадващо "Авал ИН" го  следва най-отблизо. Неговите брокери са превъртели в своите покупко-продажби 91.35 млн. лева. Тройката се допълва от "Първа ФБК", която преди година бе на върха. По нейната сметка се водят договори на обща стойност 81.84 млн. лева. 

Небанковите инвестиционни посредници затвърждават успешното си представяне и през последните дванадесет месеца (към 30 септември) и по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

Прави впечатление, че повечето от дружествата имат по-малко контракти през периода. "Карол" обаче отново е лидер, както бе и в последните няколко годишни класации. Брокерите му са реализирали общо 30 206 покупко-продажби. "Елана Трейдинг" отново е първият му подгласник, но увеличава броя на сделките (общо 16 037), а "Първа ФБК" е на третата позиция - с 12 941 договора.

В Топ 10 на инвестиционните посредници по изпълнени контракти през периода запазват местата си и двама от регионалните брокери. Пловдивският "Юг Маркет" е с най-високо класиране - с 4559 сделки. Брокерите на варненския "Реал Финанс" се отчитат с 2100 договора.

През тази година българските фирми бяха активни на пазара и финансираха бизнеса си с емисии от нови акции и облигации, като успяха да привлекат някаква част от свободните средства на инвеститорите. Дванадесет от лицензираните инвестиционни посредници са били ангажирани с подготвката на проспекти за различен тип ценни книжа. Но не видяхме първично публично предлагане на акции. Споменатите  емисии  не успяха да направят "БФБ-София" по-атрактивна за инвеститорите. "Елана Трейдинг", "Централна кооперативна банка" и "София Интернешънъл Секюритиз" са с най-много проспекти през периода. Те са работили по документите на пет компании, които са акумулирали свеж капитал от фондовата борса, и по този начин оглавяват  подреждането по показателя

брой емисии на акции и облигации

"АБВ Инвестиции" и "Капман"  имат на своята сметка по четири проспекта, одобрени от Комисията за финансов надзор. През изминалите месеци няколко от брокерите са подпомагали и процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании. Някои от публичните компании сами подготвиха проспектите си и така взеха част от хляба на брокерите.

Реалността на фондовия пазар показа, че онлайн системата за търговия с акции на български компании, разработена от "БФБ-София" - COBOS, вече не е конкурентна  - и като брой сделки, и  като абонати  на алтернативните борсови платформи, организирани от няколко от инвестиционните посредници. Това даде основание на съвета на директорите на БФБ да вземе решение за прекратяване на експлоатацията на Client Order-Book Online System (COBOS) от 24 юни. Мениджърите на борсовия оператор счетоха за неуместно и финансово необосновано да се влагат парични и човешки ресурси в разработването на нова система за електронно подаване на поръчки, към която да бъдат прехвърлени малкия брой на клиентите на COBOS в момента.

В тази ситуация частните платформи продължават да се разширяват и да привличат нови абонати, най-вече заради по-благоприятните условия за търговия, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ". Тъй като обаче липсват публични данни за всички тези алтернативни web базирани системи, то и  подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София

е донякъде условно.с

Другите няколко платформи засега не обявяват данни за дейността си.

Класирането по показателя „електронна търговия на БФБ-София“ е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на септември "Карол" е първи в крайното подреждане, като дружеството е с най-много сключени сделки и с най-висок оборот при онлайн търговията. През периода "Елана Трейдинг" е работила с най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 е варненският "Реал Финанс". Нито един от банковите брокери не успя да си извоюва място сред номинираните по показателя.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 28 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране, и е част от една от най-старите български финансови институции - "ЕЛАНА Финансов холдинг". "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари: ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), ELANA MetaTrader (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex). Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании. "ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и от изпълнителния директор Момчил Тиков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във