Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИДВА КРАЯТ НА СВОБОДНИЯ БОРСОВ ПАЗАР

На редовното си заседание на 22 август членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) ще разгледат предложението на ръководството на фондовата борса да се създаде неофициален пазар на ценни книжа. Вероятно то ще получи зелена светлина от седемте надзорници, защото вече има положително становище от отделите на комисията. По този начин ще бъде запълнена празнотата в закона за търговията на акции и облигации, които не са листвани на официалния сегмент на БФБ. Досега сделките с тези книжа ставаха на т. нар. свободен пазар, който обаче не е регламентиран нито в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, нито в наредбите към него. На практика търговията с тях ще се легализира, като правилата за нея леко се различават от досегашните.
Брокери изразиха мнение, че ще има възможност да се въвеждат пакетни поръчки, които бяха забранени с последните промени в борсовия правилник отпреди няколко месеца. Със създаването на неофициален пазар ще се избегне и сегашното задължение по-едрите инвеститори да купуват и продават по най-изгодните анонси, дори и ако те са само за няколко бройки книжа.
Предстоящата промяна определено се приема като победа на големите портфейлни инвеститори, тъй като разходите по осъществяваните от тях транзакции ще спаднат. Чуждестранни инвеститори пък ще могат по този начин да регистрират вече сключени от тях сделки, коментират борсови анализатори.
Одобряването на неофициалния пазар ще пресече свободните тълкувания около задължителното оповестяване на информация за сделки, при които се достига до определено дялово участие в дружество, чиито акции се търгуват на борсата. Законът повелява купувачът да уведоми публичните дружества, листвани на неофициалния пазар, ДКЦК и борсата, когато неговият дял достигне 10, 25, 33, 50, 67 и 75% от броя на гласовете в общото събрание на съответната компания. Такова категорично изискване при сделките на досегашния свободен сегмент обаче нямаше. Така че акционерите можеха да разкриват информация за размера на капиталовото си участие, но можеха и да не го правят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във