Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИДАТ ДЕСЕТГОДИШНИТЕ ДЦК

Първият в най-новата ни история аукцион за продажба на десетгодишни ДЦК ще се проведе на 15 април. Книжата ще са лихвоносни, а предлаганото номинално количество е 15 млн. лева. Върху номинала ще се начисляват 7.5% лихви на годишна база. Те ще се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията - 17 април. На падежа ще се погаси и главницата. Емисията ще е от отворен тип - ще рече общото количество на дългосрочните съкровищни облигации от 90 млн. лв. ще се предлага за пласиране на няколко аукциона. Вече четвърти месец ликвидността на банките продължава да е твърде висока. Като че ли диагнозата свръхлевова ликвидност придобива хроничен характер. Най-добрият барометър за състоянието на ликвидността в банковата ни система са лихвените равнища, при които се договарят сделки на междубанковия паричен пазар. Най-представителните от тях са еднодневните - техният дял е над 80% от общия обем на всички транзакции. Наличието на много свободни левове в системата влияе благоприятно върху междубанковите разплащания, така че вероятността от запушване на банките на практика е сведена до нула. Наличието на много левове се посреща с голямо задоволство и от тези участници на пазара, на които по една или друга причина им се налага да привличат левов ресурс от междубанковия пазар, защото могат да се сдобият с необходимите им суми сравнително евтино и лесно. Докато по левовите междубанкови депозити се начисляват около 1% на годишна база, то за сумите в долари и евро лихвите са съответно 1.75 и 3.2 процента. През изминалата седмица беше отбелязано известно покачване на лихвените проценти по овърнайт сделките. В понеделник те все още можеха да се сключат при 1%, в четвъртък бе преодоляно нивото от 1.5 процента. Среднодневните обороти останаха високи - 98 млн. лв., а търговията бе балансирана и спокойна, въпреки че наличностите в банковата система бяха сведени до 580 млн. лева. На 8 април Министерството на финансите проведе успешно аукцион за поредните 25 млн. лв. номинална стойност от лихвоносната петгодишна емисия. Тя е от отворен тип, което означава, че общото й количество от 90 млн. лв. се продава на части. Така на 9 януари бяха продадени 25 млн. лв. при средна годишна доходност 6.83 процента. Месец по-късно, при следващия търг доходността спадна до 6.52%, а сега намаля до 6.5 процента. Лихвите ще се начисляват при 7% на годишна база. Плащанията стават на всеки шест месеца, считано от датата на емисията - 9 януари 2002 година. Участие в проведения сега търг взеха 19 от общо 24 първични дилъри на ДЦК. Подадените от тях и от техните клиенти поръчки бяха за едва 47 млн. лева. За сравнение, на предишния аукцион регистрираните от Централната банка оферти за участие бяха за над 72 млн. лева. Явно ентусиазмът на инвеститорите в държавни ценни книжа с такава срочност се е поохладил.

Facebook logo
Бъдете с нас и във