Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЯГОДИН ВЛИЗА В БОРДА НА БФБ-СОФИЯ

Директорският борд на Българска фондова борса - София си остана почти същият след акционерното събрание на 23 септември. Акционерите преизбраха членовете на съвета на директорите с изтекли мандати. Нови пет години доверие получиха изпълнителният директор на дружеството Бистра Илкова, председателят на съвета на директорите Виктор Папазов, както и Тодор Брешков и Людмила Елкова. Гласуването е било анблок за целия състав, който се преизбира, а не поотделно. Събранието избра и нов член на борда - Асен Ягодин, изпълнителен директор на Юробанк И Еф Джи България. Той зае мястото на Владимир Владимиров, който бе освободен по негова молба. Приемам избора като сериозна отговорност особено с оглед на събитията, на които сме свидетели на световните финансови пазари напоследък. Ще работя за укрепване на стабилността и авторитета на фондовата ни борса, заяви Ягодин непосредствено след гласуването.
Сега Комисията за финансов надзор трябва да одобри преизбраните членове, както и Асен Ягодин, преди те да бъдат вписани в търговския регистър. В борда на борсата остават още Иван Такев и Андрей Пръмов, чиито мандати изтичат съответно на 5 септември 2011 г. и 12 август 2013 година. Ден по-късно на заседание на съвета на директорите Иван Такев бе избран за втори изпълнителен директор на БФБ-София. Така дружеството ще се представлява съвместно или поотделно от Бистра Илкова и Такев. Иван Такев се ползва с подкрепата на цялата инвестиционна общност. Той е дългогодишен служител на борсата, като от няколко месеца е оперативен директор на дружеството.
Извънредното общо събрание на борсата бе свикано след скандал, разразил се в медиите заради изтеклите мандати на повечето от членовете на съвета. Проверка на Комисията за финансов надзор установи, че Бистра Илкова и Виктор Папазов е трябвало да се разделят с постовете си още на 4 януари миналата година, а колегите им Тодор Брешков и Людмила Елкова - на 1 април тази година. Пламен Георгиев също е бил с мандат дотогава, но бе освободен от борда на 30 юни по негово желание.
Въпреки че изтеклите мандати на членовете на съвета на директорите на БФБ-София породиха смущения и коментари, това далеч не е единичен случай. Много от акционерните дружества у нас не следят за изтичането на мандатите в ръководните си органи по простата причина, че няма законова принуда, нито губят сила действията на старото ръководство. Според разпоредбите на Търговския закон членовете на съвета на директорите, на надзорния и на управителния съвет се избират за срок до пет години, освен ако в устава не е определен по-кратък срок. Първият състав на бордовете пък се избира за срок, не по-дълъг от три години.
Въпреки ограниченията, ако едно ръководство се утвърди със своите знания и умения, то може да бъде преизбирано без ограничение. Според някои адвокати, спазването на мандатността е работа на самото дружество и не е нужно в закона да се въвежда някаква санкция за нарушаването им. На практика те са вид защитен механизъм в полза на собствениците на дружеството. Именно затова акционерите сами трябва да следят за спазването на мандатността и да свикват общо събрание за преизбирането на борда или за подмяната му. Освен това съществува възможност членовете на съвета на директорите да бъдат освободени предсрочно, ако акционерите пожелаят това. Отделните членове също имат право да поискат да бъдат освободени преди изтичането на мандата или с писмено уведомление до дружеството.
Но нехайството спрямо мандатите на директорския борд си е проблем на собствениците на дружествата - не така стои въпросът с държавни органи като например Комисията за финансов надзор. Нека припомним, че пет от седемте й членове са с изтекли мандати. През март 2007 г. изтече срокът на ръководещия управление Осигурителен надзор Бисер Петков и на Тенчо Тенев. През март тази година оглавяващата Застрахователен надзор Ралица Агайн и проф. Милчо Стоименов също трябваше да приключат мандата си, но те изпълняват функциите си и до днес. Друг член на комисията - Нуредин Кафелов, пък напусна комисията, тъй като бе избран за кмет на община Якоруда. Според Закона за надзорния орган нейните членове продължават да следят за стабилността на небанковия финансов сектор, докато не бъдат избрани нови. Отговорността за това, че те не са сменени, пада върху Народното събрание. При това самите депутати заложиха в първия мандат на борда на ведомството принципа на приемствеността. Това ще рече, че те са избрани нарочно с различен срок, за да не се обновява съставът им изцяло. Следващият председател, заместник-председатели и членове на КФН ще се радват на шестгодишен мандат.

Кариерата на Асен Ягодин е свързана изцяло с Пощенска банка, където е от 1993 година. Първоначално започва работа в софийски клон на банката, след което преминава в управление Паричен и капиталов пазар като дилър. През 1999 г. става началник на управление Ликвидност, а през 2001-ва е избран за член на съвета на директорите на финансовата институция. От 2004 г. насам Асен Ягодин е и неин изпълнителен директор. Вече две години той е член на управителния съвет на Асоциацията на банките в България, а през април тази година бе избран за заместник-председател на организацията.
Асен Ягодин притежава магистърски степени по Финанси от Университета за национално и световно стопанство и по Бизнес администрация от Американския университет в България. В периода 1994 - 2001 г. придобива допълнителeн професионален опит чрез специализации в инвестиционната банка Салмон Смит Барни - Лондон, Австрийския институт за финансови деривати, Министерство на финансите на Люксембург и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във