Банкеръ Daily

Пари и пазари

И секторът на недвижимите имоти усеща коронавируса

Секторът на недвижимите имоти очаква ефектът от коронавирусът. Според експертите тук те ще се видят на един по-късен етап. И това ще зависи от възможността строителите на продължат да работят, от активността на клиентите, както и от договорките между наемодатели и наематели.

Показва го и представянето на договорните фондове, които инвестират в такива активи.

Най-доволни от началото на тази година са клиентите на "Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти". Секторният фонд инвестира в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Към момента той е донесъл печалба от 5.26%, като при това е увеличил и нетната стойност на активите си. Те се влагат в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, както и в акции на аналогичните международни акционерни дружества. Той е подходящ за инвеститори, склонни на по-дългосрочен хоризонт на държане на своите вложения, които желаят да се възползват от дългосрочните тенденции на пазарите на недвижими имоти.

Не могат да са доволни през тази година и клиентите на "Алфа Индекс Имоти", който е на загуба от 7.99 на сто, като такава е тенденцията и в последните дванадесет месеца. Това е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Той инвестира в акции на дружества (включително АДСИЦ и REITs), които работят в сектора на недвижимите имоти.

В тази ситуация са и инвестиралите в "ОББ Патримониум Земя". Този договорен фонд е единствен по рода си, насочен към инвестиция предимно в акции на български компании, инвестиращи в земеделска земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб. Той е на загуба от 12.28 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във