Банкеръ Weekly

Пари и пазари

И несигурността стана сериозен пазарен играч

Засилването на глобалната несигурност  превърна държавните ценни книжа в много привлекателна  инвестиция през последните пет дни. Европа е единият от източниците на глобална несигурност. За разлика от френските и италианските облигации, бундовете - книжата на най-голямата икономика от ЕС, са търсена инвестиция - убежище от несигурността. Поредното  доказателство за това бе десетгодишният аукцион на бундове, който привлече значително по-високо търсене от очакваното. Доходността, при която пазарните участници търгуваха тези бундове в края на седмицата, бе 0.299%, което формира спад от цели 12.5 базисни точки.

В периферията ръстът  на доходностите, поне засега, изглежда устойчив, продиктуван главно от вече споменатата висока политическа несигурност. За последните пет търговски дни италианските десетгодишни ДЦК добавиха 4.1 базисни точки към  доходността си, която достигна 2.269 процента. Спредът между тях и сходните по матуритет испански книжа отбеляза известно свиване, тъй като доходността по вторите нарасна със 7.6 базисни точки  - до 1.708 процента.

Във Великобритания ситуацията не изглежда по-добра. Малко над половината (58%  от участвалите в проучването на Ипсос МОРИ „Капитани на индустрията“ висши ръководители на най-големите британски компании заявиха, че напускането на ЕС ще повлияе  негативно  върху бизнеса им. В същото време членът на монетарния борд на "Бенк ъф Ингланд" Кристин Форбс заяви, че се „чувства некомфортно“ с текущата стимулираща политика на институцията и нивата на инфлация в Обединеното кралство. На този фон джилтовете се оказаха едни от търсените от инвеститорите инструменти през седмицата, като десетгодишната им доходност отбеляза седмичен спад от цели 14.6 базисни точки - до 1.235 процента.

В САЩ политическата несигурност около резките и неочаквани движения на президента Тръмп започва да взима все повече превес на пазарите. На тази база търсенето на трежърита също остава високо. В унисон с пазарите на основните държавни ценни книжа  и американските с  десетгодишна срочност  отбелязаха седмичен спад от 12.3 базисни точки - до 2.352 процента.

 

Николай Ваньов, CFA

Главен експерт, Инвестбанк АД

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

Facebook logo
Бъдете с нас и във