Банкеръ Weekly

Пари и пазари

И ЛИХВИТЕ ТРЪГНАХА НАГОРЕ

Цената на левовия ресурс на междубанковия паричен пазар започна да се качва, вземайки пример от данъците, таксите, газа, кафето, цигарите... В понеделник (12 ноември) еднодневните депозити се предоставяха при 3% лихва. Във вторник цената им отскочи до 4%, за да се повиши в сряда с още половин пункт. През последните два работни дни овърнайт депозитите се договаряха вече при лихва от около 5 процента. Среднодневните обороти на междубанковия пазар се задържаха относително стабилни на 85 млн. лева. Търсенето на левов ресурс, което превишаваше предлагането, доведе до прогресивното му оскъпяване. Едноседмичните депозити се предоставяха при лихва 6-6.5 процента. Инфарктно близка до тях остана и цената на едномесечните депозити - 6 процента. Единствено очакванията на повечето от участниците на пазара за скорошно драстично понижаване на овърнайт лихвите позволи да се скъси дистанцията в цените на депозитите с различна срочност. Къде изчезнаха парите?Отново главен участник на паричния ни пазар се оказа бюджетът. И как да е иначе, след като оборотите от хазната и към нея само за първата половина на ноември са за около 700 млн. лева. От тях 250 млн. лв. са разходно перо - за изплащане на пенсии и ДЦК, чиито падеж е настъпил. Постъпилите в бюджета около 450 млн. лв. пък са от данъчно задължените физически и юридически лица. В същото време наличните левове на банките по сметки в БНБ са средно около 370 млн. лв. на ден. При толкова ограничен ресурс банковата система неизбежно реагира на всяко движение на суми от и към държавния бюджет. Тя е особено чувствителна около датите 14-и и 15-и на всеки месец. Това са последните дни за внасяне на ДДС, както и на данък печалба и данък общини. Обикновено тогава над 430 млн. лв. напускат банковата система и се насочват към хазната. Недостигът на левов ресурс в системата се усеща веднага, в резултат на това търсенето, а автоматично и цената му, тръгват нагоре. За разлика от юли, август и септември, когато в периоди на данъчни плащания цената на еднодневните депозити отхвръкваше до 10, 20 и 30%, сега тя остана много под 10-те процента. Главната причина за това е приетата от управителния съвет на Централната банка инструкция за покупко-продажба на евро срещу левове. Според нея наличните средства в евро по сметката на съответната търговска банка в БНБ могат да се продадат на Централната банка в същия работен ден срещу заверка на левова сметка. Така общата сума на поддържаните минимални задължителни резерви във валута и в левове при БНБ остават непокътнати за сметка на увеличения обем на левовете. С това свое решение БНБ сложи край на острите ликвидни кризи и невероятно високите лихви по еднодневните междубанкови депозити. На 12 ноември Централната банка проведе аукцион за продажбата на едногодишни държавни бонове. Книжата са сконтови, като общата им сума е с номинал 20 млн. лева. Доходността на пласираната сега емисия е 5.11 процента. Това е четвъртият търг от началото на годината за продажба на ДЦК с едногодишна срочност. Достиганата средна годишна доходност от всички тях е 4.98 процента. Интересът на инвеститорите към книжа с такава срочност трайно намалява. За 19 ноември Министерството на финансите е поръчало на БНБ да проведе поредния аукцион за продажба на тримесечни ДЦК. Общото количество, предлагано за продажба, е с номинал 10 млн. лева. Достигнатата средна проста годишна доходност при пласирането им автоматично се приема за основен лихвен процент и влиза в сила от датата на емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във