Банкеръ Weekly

Пари и пазари

И ДИЛЪРИТЕ МЕЧТАЯТ ЗА КОЛЕДНИ ДОБАВКИ

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар паднаха в резултат на подобрената ликвидност в банковата система. През седмицата банковите институции разчитаха на 340 млн. лева. За сравнение среднодневните стойности в предишния период бяха 240 млн. лв., а в един от дните достигнаха до рекордно ниските 170 млн. лева. Тогава, непосредствено след плащането на дължимите ежемесечни данъци, банките изпитаха остра нужда от свеж левов ресурс. Продажбата на близо 40 млн. евро срещу левове на Българска народна банка предотврати сигурен колапс в системата. Лихвените проценти, прилагани по еднодневните депозитни сделки преди седмица, се колебаеха около 6 на сто на годишна база. След като хазната си прибра дължимото, на свой ред започна да превежда средства по сметките на бюджетните предприятия в търговските банки. В резултат на това левовата ликвидност с всеки изминат ден през тази седмица се подобряваше. Общата парична наличност не беше голяма (както бе казано - около 340 млн. лв.), но предлагането на левов ресурс на междубанковия паричен пазар взе явен превес над търсенето. Еднодневните сделки се договаряха при 1.9% в началото на периода. Към 3 декември (последната дата, до която търговските банки могат да регулират салдата по сметки при БНБ, съгласно изискванията за минималните задължителни резерви) институциите, разполагащи със свеж левов ресурс, както и тези, които бяха натрупали излишъци в началото на периода, ще се стремят да ги реализират. Ето защо през последния работен ден от седмицата цената на еднодневните депозити на междубанковия паричен пазар се срина под 1% годишно. Седмичните депозити се договаряха при около 2.5%, а едномесечните - при 3% на годишна база. Среднодневните обороти се задържаха на относително високите нива - от 80 млн. лева. Още през първите дни на новата седмица по сметки на банките при БНБ ще започват да постъпват средствата за изплащане на пенсиите. В продължение на две седмици ще постъпят обичайните 260 млн. лв. за редовните пенсии плюс 110 млн. лв. за надбавки. Освен тях дилърите се надяват бързо да бъдат преведени както предвидените 50 млн. лв. за здравната каса, така и 155 млн. лв. за общините. Така заедно със задържаните плащания на хазната от предишните два месеца общата сума, която Министерството на финансите трябва да влее в банковата система, е близо 700 млн. лева. Ако тя се прибави към сегашната наличност, това прави над 1 млрд. лева. След месечното издължаване на данъците в средата на месеца те ще намалеят до около 650 млн. лева. Тази сума е предостатъчна както за поддържане на оптимална левова ликвидност, така и за обезпечаване на минималните резерви. Като се има предвид, че привлечените средства в банковата система са 12 млрд. лв., то резервите трябва да са около 900 млн. лв., в това число и валутните наличности по сметки при Централната банка. На 24 ноември Българската народна банка проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове на стойност 12 млн. лева. Участвалите 16 първични дилъри на ДЦК подадоха поръчки за 18.3 млн. лева. Средната продажна цена се установи на 99.34 лв. за 100 лв. номинал. Средната годишна доходност бе 2.6% и е без промяна спрямо проведения един месец по-рано търг за книжа със същата срочност. Така стойността на основния лихвен процент, за каквато автоматично се приема доходността от аукциона на тримесечните книжа, също остава непроменена.На 1 декември Министерството на финансите предлага на аукцион последните 20 млн. лв. от общо 100 млн. лв. петгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации. Това е петият и последен аукцион, чрез който общото количество на емисията от отворен тип ще се реализира изцяло. Лихвата й е 4.75% на годишна база, като ще се изплаща на всеки шест месеца до датата на падежа 9 юли 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във