Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ХВЪРЛЯТ ОБЩИНА СЛИВЕН НА ОГЛАДНЕЛИЯ ПАЗАР НА ОБЛИГАЦИИ

Потръгналото в началото на годината издаване на облигационни заеми сега, изглежда, зацикли и това се отразява силно на вторичния им пазар. Заради повишения интерес към ипотечните емисии на Българо-американската кредитна банка и Първа инвестиционна банка, деноминирани в евро с лихвен купон от съответно 7 и 7.8%, доходността по тях спадна значително. Явно не само институционалните инвеститори, като например пенсионните фондове, си направиха добре сметката, че е по-добре да получават такава лихва за парите си вместо скромно отпусканите 2-3% по евродепозитите. Като при това облигациите на БАКБ и ПИБ са почти толкова сигурни, колкото и депозитите в тях. Нарасналото търсене доведе цените на емисиите в чуждестранна валута на двете банки до нива, доста по-високи от номиналните. Оттам намаля и доходността - до 6.8% на годишна база. Това навежда на мисълта, че има предпоставки за кредитните институции да емитират успешно облигации с такъв купон. Не чак толкова успешни засега са ипотечните облигации на Пощенска банка и СИБАНК, както и обикновената емисия на ОББ, които са деноминирани в левове. Търсенето им е доста вяло, въпреки че лихвеният купон по тях също е в рамките на 7-8 процента. Което показва, че на пазара има интерес, но основно за дългосрочни вложения в чуждестранна валута. Рисковете от евентуален провал на Валутния борд, колкото и да са минимални, очевидно се взимат предвид от инвеститорите. Останалата свободна ниша едва ли ще се запълни и от одобрената от Държавната комисия по ценните книжа облигационна емисия на община Сливен с максимална стойност 3 млн. лева. Тя е четиригодишна, левова, с лихвен купон от 9 процента. Книжата вече са регистрирани в Централния депозитар и до две седмици се очаква да бъде пусната обява за началото на търгуването им. Почти сигурно е, че основни заемодатели на общината и този път ще бъдат пенсионни фондове и банки. Част от брокерите на фондовия ни пазар направо заявяват, че не биха препоръчали емисията на клиентите си, тъй като е доста по-сложна от ипотечните облигации и крие повече рискове. Проблем според тях е, че книжата не са обезпечени с конкретни активи, а, както е записано в проспекта, с активи и бъдещи приходи. В него е споменато, че плащанията ще се покриват от постъпленията от приватизация, които през следващите четири години трябва да надминат 4 млн. лева. По-голямата част от парите от сливенския заем ще се използват за изграждане на автогара. Този проект ще глътне 1.85 млн. лв. според плановете на кметството. Останалата част от средствата ще се похарчат за изграждането на покрит мост на общинския пазар, както и на пазари за цитрусови плодове и цветя. Записването на облигациите, всяка от които ще е с номинална и емисионна стойност от 1000 лв., ще се извършва на първичния сегмент на фондовата борса. Емисията ще се смята за успешна, ако бъде закупен номинал от най-малко 2 млн. лева. В противен случай инвеститорите ще получат средствата си обратно. Подписката ще продължи 60 дни, като ще може да бъде удължавана с още толкова с решение на сливенския общински съвет. Още два общински заема са в чакалнята за пускане. По-атрактивни ще са варненските облигации, които ще са деноминирани в евро. Посредник по емисията на морската ни столица, както и на сливенските книжа е Юнити инвест 99. Варненските облигации обаче ще се пласират по частен път, т.е. за продажбата им няма да се изисква наличието на одобрен от Държавната комисия по ценните книжа проспект и първичната им продажба няма да се осъществява публично. Така че достъп до емисията ще имат не повече от 50 инвеститори. Колкото до облигационния заем на община Пазарджик, той продължава да е под въпрос, тъй като изборът на Първа ФБК за посредник по изготвянето на проспект и пласирането му се оспорва пред Върховния административен съд. По делото, заведено от инвестиционния посредник Статус инвест, предстои да се произнесе тричленен състав на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във