Банкеръ Daily

Пари и пазари

Холдинг „Доверие“ концентрира дела си в „Индустриален холдинг - Доверие“

"Доверие - Обединен холдинг“ АД, в качеството си на купувач, сключи договор с „Хомоген“ АД за покупко-продажба на 2000 акции  или 0.1115% от капитала на „Индустриален холдинг - Доверие“. Общата стойност на сделката, която е сключена на 28 март, е 32 640 лева, съобщиха от бившия приватизационен фонд.

Поради участието на заинтересовано лице - Анна Павлова, председател ан Управителния съвет на „Доверие - Обединен холдинг“ и изппълнителен член на „Хомоген“, за сключването на тази сделка е необходимо предварително одобрение от Управителния съвет на „Доверие - Обединен холдинг“. То е дадено на 25 март.

Сделката е сключена, от една страна, с цел концентриране на собствеността върху „Индустриален холдинг - Доверие“ в компанията майка „Доверие - Обединен холдинг“, а от друга - за осигуряване на рефинансиране на „Хомоген“ с оборотни средства.

"Доверие - Обединен холдинг” пряко притежава 87.32% от капитала на „Индустриален холдинг - Доверие“, а и непряко чрез свързаните лица „Хомоген” АД /4.04%/ и ОЗОФ „Доверие ЗАД” АД /8.64%/ от книжата с право на глас. „Индустриален холдинг - Доверие“ обединява в портфейла си 13 дъщерни дружества на компанията майка.

Фирмата „Хомоген“ е специализирана в търговия със стоки и услуги, посредническа, търговска и производствена дейност. „Доверие - Обединен холдинг” пряко има дял от 89.67% от капитала на дружеството, а чрез свързаното лице „Индустриален холдинг - Доверие” АД притежава още 10.33% от книжата.

"Доверие - Обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща множество дружества от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. В нейния портфейл е и BC Moldindconbank S.A. - втората по големина банка в Молдова.

"Доверие - Обединен холдинг” е публично дружество, чиито акции се търгуват на „Българската фондова борса“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във