Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Хювефарма" не се отказва от "Биовет"

"Хювефарма" ЕООД, собственост на братята Кирил и Георги Домусчиеви, не се отказва от намерението си да отпише "Биовет" АД от регистъра на публичните дружества. Компанията и дъщерната й фирма "Опортюнити 2009" ЕАД са подготвили коригирано търгово предложение да изкупят акциите на дребните инвеститори в производителя на ветеринарни препарати. Комисията за финансов надзор все още не се е изказала по представените документи. Регулаторът на два пъти вече не одобри опита за консолидиране на собствеността. Той забрани публикуването на първото предложение, което беше на цена от 13.30 лв., и второто - на 14.40 лева.

От 18 юли двете компании имат споразумение да следват обща политика при управлението на "Биовет". Те държат 90.01% от капитала на регистрираното в Пещера дружество. Самото "Хювефарма" увеличи дела си до 86.32%, а "Опортюнити 2009" закупи 3.68% от фармацевтичното предприятие.

Търговите предложители искат да приберат и останалите 9.99% от капитала на "Биовет". За тези 677 998 акции те повишиха цената до 15.03 лв. за един брой. За да съберат всички, ще са им необходими 10.20 млн. лева. "Хювефарма" ще финансира изкупуването на тези акции изцяло със собствени средства. От съобщението обаче не става ясно дали след това компанията майка ще прибере и дела на "Опортюнити 2009".

От членовете на управителния съвет на "Биовет" акции в капитала на дружеството притежават Иван Мичев и Спас Петков, съответно по седем и 164 броя. Двамата ще приемат търговото предложение.

Още публикуването на първата оферта раздвижи пазарната цена на тези акции на "БФБ-София". В момента тя дори е над предложената от мажоритарните собственици (15.22 лв.), което означава, че в тези книжа има още потенциал. Още повече че "Биовет" има 9.5 млн. лв. неразпределена печалба и още 90.9 млн. лв. в "други резерви". В някой следващ момент те могат да бъдат изплатени като дивидент на мажоритарния собственик. От началото на годината акциите на дружеството са поскъпнали с 31.31 процента.

Фармацевтичната компания изнася по-голямата част от продукцията си. А и за всяка от последните години отчита печалба - за 2015-а тя е в размер на 10.726 млн. лева.

Стратегическият план на търговите предложители предвижда "Биовет" да се развива като част от групата "Хювефарма". За 2016-а и 2017 г. те предвиждат увеличаване на приходите от продажби на продукция и на печалбата на фирмата в Пещера. Собствениците прогнозират разширяване на износа и за ЕС, и за трети страни. А дружеството ще продължи да си сътрудничи с водещи международни компании и научноизследователски институти за развитие и обмен на технологии.

Това добре, но плановете на мажоритарните собственици не предвиждат разпределяне на част от печалбата за следващите финансови години като дивидент.

Акционерите ще имат още 28 дни за обмисляне на предложението след публикуването му.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във