Банкеръ Daily

Пари и пазари

"ХЕС" предлага по-висок дивидент на акционерите си за 2018-а

Общо 4 730 375.52 лева да се използват за изплащане на дивиденти от печалбата за миналата година предлагат мениджърите на "Хидравлични елементи и системи" АД  - Ямбол, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14 май. Брутната сума на една акция е 0.26 лева. Изплащането на дивидента трябва да започне от 10 юли, а акционерите имат три месеца срок, за да получат своите суми чрез "Централен депозитар" АД и ТБ "Интернешънъл асет банк" АД, клон Ямбол.

Това разпределение на нетната печалба за 2018-а ще стане възможно, когато се приемат доклад а за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за миналата година, заверен от одитор и доклада на одитния комитет.

Мениджърите предлагат още изплащане на сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2018 година, на всеки член от съвета на директорите, под формата на тантиеми. Остатъкът от положителния финансов резултат да се отнесе във фонд "Неразпределена печалба на дружеството", е другото предложение. от

Общото събрание ще обсъди и предложението за освобождаване от отговорност на членовете на борда на директорите за дейността им през изминалата година и за преизбирането им за нов петгодишен мандат. Става въпрос за "Состра инженеринг" ЕООД, "Велев Инвест" ООД, и "МАЯ-ПЛ" ООД, които в момента управляват машиностроителната фирма. Във връзка с определянето на възнагражденията на членовете на съвета на директорите, проектът за решение предвижда общото събрание да запази досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на борда.

Акционерите ще обсъдят и доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

В дневния ред е предвидена и точка за изменения и допълнения в устава на дружеството.

"Хидравлични елементи и системи" АД проектира, произвежда и обслужва хидравлични цилиндри. Компанията  е водещ производител в Източна Европа, като работи главно по поръчки на клиенти със специфицирани параметри на цилиндрите, количество и срокове на доставка.

"Хидравлични елементи и системи" АД е публична компания с около 1000 акционери, търгувана на "Българската фондова борса". Ежегодно компанията попада сред 100 български компании с най-големи продажби според класацията на Българската търговска промишлена палата.

Продуктите на "Хидравлични елементи и системи" АД се влагат в производството на: товаро-разтоварни машини - кранове, мото- и електрокари, самосвали, строителни машини - багери, булдозери, валяци, бетонпомпи и др., минни машини и съоръжения, селскостопански машини - комбайни, трактори, транспортни и комунални почистващи машини, кораби и пристанищни съоръжения, машини за горска промишленост и дърводобив, съоръжения с общо машиностроително предназначение, преси, конвейери.

Гласуваният брутен дивидент на една акция от нетната печалба на "Хидравлични елементи и системи" АД за 2017 г. бе в размер на 0.22 лева.

Най-големият акционер в дружеството е "Стара планина холд" АД с дял от 64.53% от капитала. Пенсионните фондове на "Алианц България" АД държат общо 11.82%, "Славяна" АД е с 8.28%, а свободно търгуваните книжа са над 3.6 млн. акции (20.20%).

От "Хидравлични елементи и системи" АД отчетоха продажби за февруари в размер на 5.868 млн. лева, което представлява ръст от 14.17% в сравнение със същия период на 2018 година. Дружеството обявява неокончателен финансов резултат за втория месец на тази година - брутна печалба от 609 хил. лева.

Мениджърите на ""Хидравлични елементи и системи" АД обявиха прогнозите си за ръст на продажбите с натрупване през март на 6.20 млн. лв., с което ще достигне ръст с натрупване от началото на годината от 12.54% в сравнение със същия период на 2018-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във