Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ХАОС ОБХВАНА ПАЗАРИТЕ

Всеобщ хаос обхвана световните и българските капиталови и парични пазари.
Щатският фондов индекс, след като се понижи през първата седмица на месеца с над 2000 пункта (т.е. акциите загубиха 20% от стойността си ), вече втора седмица гравитира около 9000 пункта и се чуди коя посока да хване.
Цените на най-търгуваните метали се срутиха. С по 20% от стойността си загубиха златото, среброто и алуминия в рамките на последните четири седмици. Медта отбеляза рекорден спад от 35% за същия период от време.
От началото на месеца цените на държавните ценни книжа на водещите световни икономики се лутаха нагоре и надолу, като във всяка посока правиха отскок от порядъка на 4 щ. долара за американските и 2.5 евро за германските книжа. Това е съществено движение, осъществено за много кратко време, което издава голяма нервност, а бих казал и истерия на пазара на държавен дълг.
Германските държавни книжа поскъпнаха през последните дни, гарантирайки сигурност за инвеститорите. От това движение се възползваха еврооблигациите ни с падеж януари 2013-а. След като в края на предишната седмица те бяха достигнали рекордно ниската цена от 97.9 евро за 100 евро номинал (8.1% годишна доходност), в средата на сегашната те вече се договаряха на ниво от 100.33 евро (възвръщаемост от 7.4 % на годишна база). За съжаление след това цената отново коригира посоката на котировката.
Със същия успех могат да се похвалят и другите ни облигации, търгувани на международните пазари и деноминирани в щатски долари с падеж януари 2015 година.
Несигурността на международните капиталови и парични пазари даде своето отражение върху оценката на сигурността на инвестициите в български държавен дълг. През последната седмица нивото на кредитната сигурност на страната ни CDS (Credit Default Swap) в десетгодишния хоризонт се повиши до 525 базисни точки, т.е. нашите книжа с такава срочност би трябвало да се търгуват при годишна доходност, по-висока с 5.25% над книжата, приети за еталон, каквито са щатските и германските. Искам да обърна внимание на факта, че през предишния месец котировките на десетгодишния CDS бяха относително стабилни на нива около 250 точки.
На 20 октомври Българска народна банка проведе аукцион за продажбата на държавни съкровищни облигации с номинална стойност 30 млн. лв. и падеж февруари 2013 година. Интересното в случая са постигнатите резултати. Министерство на финансите одобри само 19.8 млн. лв. номинална стойност, т.е. емисията остана незапълнена. И причината не е в недостатъчното количество подадени поръчки, защото сумата им достигна 80.3 млн. лв., а в цените, които се се оферираха в тях. Но финансовото ведомство не е склонно да плаща доходност повече от 7.03% по тези книжа. Точно тук искам дебело да подчертая, че в деня на аукциона доходността от облигациите в евро с падеж януари 2013-а беше 8.07% на годишна база. Взаимовръзката цена/доходност при държавните ценни книжа е обратнопропорционална. Очевидно правителството ни няма нужда от финансиране или то не му е необходимо на всяка цена, след като фискалният резерв достигна 11.5 млрд. лева. Всъщност това е повече от чудесна новина.
На вторичния междубанков пазар на ДЦК вече втори месец цари пълно затишие. Сделки не се сключват с изключение на отворените репо сделки.
Ликвидността в банковата ни система е стабилна. Сумата на минималните задължителни резерви, които търговските банки поддържат при Централната банка, остават със стабилни обеми от 6.5 млрд. лв., въпреки че юридическите лица преведоха към хазната месечните вноски по акцизи, ДДС и данък печалба.
Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се понижиха до 5.78% в средата на седмицата след скока им до 6.37% в края на предишната седмица. Основна причина за това са предприетите мерки от страна на БНБ за облекчаване на условията по поддържането на минималните задължителни резерви, които, смятам, че са навременни. Техният ефект е еднократен, но в съчетание с по-нататъшна разумно провеждана и консервативна политика от страна на банките по отношение на кредитирането би допринесъл допълнително за още по-стабилна банкова система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във