Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Гърция планира замяна на дългове

Гръцкият кабинет е замислил безпрецедентен дългов суап в размер на 29.7 млрд. евро. Целта на тази операция е да повиши ликвидността на пазара на гръцки книжа и да облекчи бъдещите продажби на нови облигации. 

Според проект, който трябва да бъде огласен в средата на ноември, правителството ще замени 20 облигационни емисии, предложени през 2012-а след преструктурирането на гръцки дълг, притежаван от частни инвеститори, с пет нови дългови емисии с фиксирана лихва. Това твърдят двама запознати с плана високопоставени банкери. Срочността на новите книжа вероятно ще е същата, както и на съществуващите, чиито срокове до падежите варират от 2023-а до 2042-а.

Правителствената инициатива се появява точно в момента когато Гърция се настройва за живот след края на спасителната програма, която изпълнява сега. Той настъпва през август 2018-а.

Дълговият суап е стъпка към пълното завръщане на страната на капиталовите пазари - основно изискване на кредиторите, за да се избегне опасността да й се стовари нов пакет от извънредни заеми. Кабинетът на съседите планира да излезе на пазара на облигации през 2018-а, за да набере поне 6 млрд. евро и с тях да създаде адекватен буфер за погасяване на поетите задължения.

Атина тепърва ще определи точния момент за осъществяване на замяната, твърди пожелал анонимност официален представител на кабинета. Запознат с трансформацията банкер пък твърди, че операцията ще започне на 13 ноември, а осчетоводяването й - седмица по-късно. Целта е суапът да приключи преди следващата мисия на кредиторите да посети южната ни съседка. Тя е планирана за последната седмица на ноември. Гръцкият финансов министър Евклид Цакалотос пък увери, че излизането на капиталовите пазари в близко бъдеще цели нетолкова набавянето на свеж паричен ресурс, колкото да се подобри управлението на държавния дълг и да се увеличи атрактивността на правителствените книжа.

Гърция се върна на капиталовите пазари през юли - за първи път от 2014-а, когато привлече 3 млрд. евро от продажбата на нови петгодишни облигации. Сега, с новия план за суапа, кабинетът иска да докаже, че може да получи достатъчно средства за рефинансиране на задълженията си през 2019-а, които бяха в размер на 19 млрд. евро и бяха редуцирани с 1.6 млрд. евро след тазгодишната юлска емисия.

Проверката на изпълнението на третата спасителна кредитна програма на Атина започна през миналата седмица. И гръцките, и европейските официални проверяващи преценяват, че прегледът би могъл да приключи в края на януари или в началото на февруари 2018-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във