Банкеръ Daily

Пари и пазари

Групата "Стара планина холд" предлага над 22 млн. лв. за дивиденти

Мениджърите на "Стара планина холд" АД и свързаните с него дружества първи публикуваха данни за разпределението на част от печалбата на им за 2018 година под формата на дивидент.. Традиционно те са сред най-редовните компании, които поощряват доверието на инвеститорите в техните акции.
"Стара планина холд" е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Брутната сума, заделена за акционерите й през този период е в размер на 21 млн. лева.

За миналата година мениджърите на "Стара планина холд" предлагат от печалбата да се изплатят 5 042 747 лв. като дивидент или по 0.242 лв. на акция. Ако общото събрание гласува предложената сума, то това ще поредна година с повишение - този път с 6.1%, спрямо 2017-а, става ясно от разчетите на компанията.

Брутният дивидент, изплатен от предприятията от групата на бившия приватизационен фонд за 21 финансови години, е в размер на 126 млн. лева.

По данни от "Централен депозитар" АД към 30 юни 2018 година "Стара планина холд" АД има 22 436 акционери, от които 68 юридически лица. Индивидуални инвеститори притежават 38.4% от капитала на дружеството, а юридическите лица - 61.6%, като 17.9% от акциите е притежание на пенсионни фондове. Общо 22.3% от капитала е притежание на чуждестранни инвеститори.
Акционери с над 5% в холдинга са: Potbul Invest Foundation - 22.17%, "Гарант-5" ООД - 12.36%, ЗУПФ "Алианц България" - 6.88 на сто. Свободно търгуеми акции на фондовата борса са 58.6 процента.
"Стара планина холд" е публично акционерно дружество, учредено на 27 септември 1996 година под името "Централен приватизационен фонд", който участва активно в процеса на масова приватизация. В периода до 2000 година е изградена основата на инвестиционния портфейл, който включва предприятия от машиностроенето, електрохимията, парфюмерията и козметиката и текстилната промишленост.

Дъщерните дружества също редовно разпределят част от печалбата си. Повишение на дивидента могат да очакват и акционерите на "М+С Хидравлик". Ръководството на "Стара планина холд" предлага на съвета на директорите на фирмата да разпределят 11 829 960 лв. или по 0.30 лв. за един брой спрямо 0.295 лв. година по-рано.

С най-голям ръст може да е дивидентът, гласуван от "Хидравлични елементи и системи". Предложението е за изплащане на 4 730 375.52 лв. или по 0.26 лв. на акция при 0.22 лв. за 2017-а. А това е повишение от над 18 на сто.

При производителя на акумулатори "Елхим-Искра" АД ще се гласува за общ дивидент от 403 528.00 лв. (0.016 лв. на акция). Общото събрание на козметичната фирма "Българска роза" АД ще обсъжда предложението за разпределение на 428 078.40 лв. сред акционерите или по 0.08 лв. за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във