Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Градус" плаща дивидент и изкупува собствени акции

Притесненията и неяснотите около епидемията от коронавирус не спират плановете на някои компании за разпределяне на дивидент от печалбата за миналата година. Поредните, които обявиха това, са "Градус" АД и "Елана Агрокредит" АД.

Менижърите на най-големия производител на птиче месо у нас отчетоха печалба от 11 910 269 лева за 2019-а. Част от този положителен финансов резултат, в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите на "Градус" АД като 6-месечен дивидент (по 0.022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството от 25 октомври миналата година.

Сега те предлагат  част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева да се разпредели на акционерите на фирмата като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.022 лева на акция. Това ще се реши на предстоящото общо събрание на 5 юни.
Проектът за решение предвижда остатъкът в размер на 1 191 485.50 лева да се отнася към неразпределената печалба на дружеството.
Изплащането на дивидента ще започне от 13 юли и ще продължи шестдесет дни. Получаването на дължимите суми ще става чрез "Централен депозитар" АД и клонове на "Уникредит Булбанк" АД.

Преди разпределението на печалбата обаче акционерите трябва да одобрят доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и да приемат одитирания годишен финансов отчет за 2019 година.

Акционерите ще вземат решение и за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 година. Предлага се и продължаване мандата на мениджърите на "Градус" АД с още пет години и запазване на досегашния размер на възнаграждението им. 

Общото събрание ще вземе решение и за обратно изкупуване на акции на дружеството. Максималният брой на тези книжа ще е до 3% от общия им брой в следващите пет години. Предлаганата цена е в рамките между 1.20 и 2 лева за един брой. Всички останали детайли ще бъдат определени от съвета на директорите.

Решението за разпределение на печалбата на "Елана Агрокредит" АД ще се вземе на 28 май. Печалбата на дружеството, което предлага кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг за миналата година е в размер на 2 770 802.45 лева. Мениджърите предлагат 10%  или 277 080.25 лв. да се използват за попълване фонд "Резервен" на фирмата.

Остатъкът от 2 493 722.20 лв. ще бъде разпределен като дивидент. Предлага се брутен дивидент в размер на 0.068078823530 лв. на една акция.

До този момент ще се стигне, ако акционерите одобрят доклада за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за 2019 година.

Очаква се членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през изминалата година. Акционерите ще определят и възнаграждението на членовете на борда и прокуриста на дружеството до края на мандата им. Предложението е за изпълнителния директор то да е в раезмер на пет минимални работни заплати, а за останалите мениджъри - по две минимални работни заплати. За прокуриста заплата ще е три минимални работни заплати.
Право на глас в общото събрание ще имат всички, които са вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 14 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във