Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Горчив хап и от Америка

Икономическите данни през последните месеци се постабилизираха и през изминалата седмица станахме свидетели на силно негативни отчети и във все още затруднената Европа, и в позитивно развиващите се САЩ. Намирайки се в положение на търговия в рейндж, доходностите на основните ДЦК поеха стремително надолу и рекордно ниските нива бяха нещо обичайно за пазарите.


Във фокуса на инвеститорите и анализаторите отново попадна Европа. Данните за икономиките на страните от еврозоната показаха стагнация на БВП на страните от паричния съюз, който отбеляза нулев ръст през предишното тримесечие. В допълнение към това икономическият продукт на трите най-големи - Германия, Франция и Италия, намаля неочаквано за повечето анализатори. При такива данни за БВП, както и при инфлация под четвърт от целевите нива на ЕЦБ, пазарите очакват активиране на ЕЦБ за изпълнение на поетите от институцията ангажименти преди два месеца. Въпреки неяснотата какви точно ще са действията на централната банка, държавните дългове бяха най-атрактивната група от активи за инвеститорите. Доходността по десетгодишните немски бундове отбеляза невиждани в историята нива под 1% - 0.998% през седмицата, докато по двугодишните нива доходът се задържа на отрицателна територия. В края на седмицата десетгодишните немски ДЦК се търгуваха при търсена от инвеститорите норма на възвръщаемост до падежа от 1.016% и понижение от 4.6 базисни точки. Рекордно ниски бяха доходностите по десетгодишните френски облигации (1.408%), при холандските (1.204%) и белгийските (1.415%) десетгодишни ДЦК. С изключение на Италия, в периферията на еврозоната данните за БВП бяха сравнително добри. Това подкрепи допълнително книжата на тези страни. При испанските десетгодишни книжа доходността достигна 2.499% (седмичен спад от 17.4 базисни точки), докато при сходните италиански ДЦК доходът приключи седмицата с понижение от 14.3 базисни точки - до 2.67 процента.


Седмицата бе позитивна и за британските джилтове. Без сериозни данни или сигнали от Острова през седмицата търсената от инвеститорите доходност по десетгодишните джилтове достигна 2.423%, понижавайки се с 3.6 базисни точки през изминалите пет работни дни.


Доста неочаквано икономическите данни, идващи от САЩ през изминалата седмица, се оказаха негативни. Първоначалните молби за помощи при безработица нараснаха до своя шестседмичен връх, докато данните за сектора на услугите показаха евентуални проблеми. Всичко това накара икономистите да понижат очакванията си за скорошно повишаване на основната лихва на Фед. Това на свой ред, подпомогнато от засилващото се търсене на убежища от геополитическите рискове в Украйна, Газа и Ирак, засили инвеститорския интерес към трежъритата. Десетгодишните американски ДЦК се търгуваха при търсена от инвеститорите доходност от 2.398%, с 2.2 базисни точки по-ниска спрямо седмица по-рано.
Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Николай ВаньовЕксперт, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във