Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ГОЛЕМИ ПРЕВОДИ ИЗНЕНАДАХА БАНКИТЕ

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар скочиха рязко през първите два дни на седмицата.Тогава изтече поредният едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви. На пазара на левов ресурс се създаде временно напрежение, породено от неочаквано големите преводи от големи данъкоплатци към хазната през последната седмица от месец януари. Тогава левовите наличности в банковата система намаляха от 580 млн. лв. (в понеделник) до 460 млн. лева. Разликата от 120 млн. лв. потъна в единната бюджетна сметка, поддържана в Българска народна банка. Част от участниците на пазара нямаха достатъчно резерви, с които успешно да неутрализират преводите от техните сметки в Централната банка и така успешно да приключат периода за регулиране на минималните резерви. Още в понеделник лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се повишиха средно до 1.3% на годишна база при 0.4% за целия предишен едноседмичен период. Оборотът на пазара достигна 140 млн. лв. при ясно изразен превес на търсенето над предлагането. До края на работния ден не всички заявки за привличане на левове на еднодневен депозит бяха удовлетворени. През следващия работен ден в отделни сделки лихвите достигнаха 3% на годишна база само защото това беше последна възможност за търговските банки да покрият критериите за поддържане на минималните задължителни резерви. В сряда (4 февруари) - когато бе първият ден от новия едномесечен период за регулацията на резервите, лихвените нива по овърнайт депозитите рязко се понижиха до 1% на годишна база. Липсата на интерес от привличане на левове над това ниво се обяснява единствено с факта, че участниците на пазара имат възможност да попълнят резервите си при Централната банка с щатски долари, по които биха получавали едва 1%, ако ги пласират в първокласни европейски банки. До края на следващата работна седмица по сметки на търговските банки в БНБ ще постъпят всички 273 млн. лв. за изплащате на пенсии през месеца. Поради технически, оперативни и субективни причини окончателното им изплащане на касите на банките е отложено с няколко дни, което дава възможност кредитните институции да се възползват от този безлихвен левов ресурс. В края на периода обаче юридическите лица вече трябва да са превели ежемесечните вноски по ДДС, които дължат, както и акцизите и данъка върху печалбата. Сборната сума по тези задължения обикновено е около 350 млн. лева. Ето защо очаквам спокойно начало и бурен край на следващите пет работни дни. Не е изключено отново да станем свидетели на лихви от порядъка на 3% на годишна база в края на периода. На 2 февруари Българска народна банка проведе аукцион за продажбата на част от предвидените за реализация държавни съкровищни облигации със срок до падежа от десет години, чиято обща номинална стойност е 80 млн. лева. За предложените на последния аукцион книжа за 20 млн. лв. първичните дилъри се състезаваха с общо 85.3 млн. лева. Лихвеният процент на емисията е 5.2% на годишна база. В резултат на засиления интерес към книжата на последния аукцион бе достигната средна годишна доходност 5.48 процента. Максималната доходност, одобрена от Министерство на финансите, бе 5.52%, а участник в наддаването се е сдобил с част от книжата при едва 5.14 процента. На 9 февруари Централната банка ще проведе аукцион за продажбата на ценни книжа със срок до падежа седем години и с номинална стойност 20 млн. лева. Общият обем на тази емисия трябва да достигне 80 млн. лева. Тя се олихвява с 4.75% на годишна база, като купоните се плащат на всеки шест месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във