Банкеръ Daily

Пари и пазари

Годишният общ доход нараства с близо 10%

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 592 лв. и нараства с 9.6% спрямо 2018 година. За последните десет години (2010 - 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти, показват данните на Националния статистически институт.

Статистиката отчита, че през миналата година реалните доходи на домакинствата са се увеличили с 6.3% в сравнение с 2018 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2019 г. спрямо 2011 г. - 158.8%.

За периода 2010 - 2019 г.

Доходът от работна заплата през 2019 г. е 3 731 лв. и се увеличава с 11.8% спрямо 2018 г., а нарастването му в сравнение с 2010 г. е 2 пъти. Доходите от пенсии за последната година са 1 801 лева. Те нарастват с 9.5% спрямо 2018 г. и с 59.7% в сравнение с 2010 година. През миналата година доходите от самостоятелна заетост са 421 лв., или почти без промяна в сравнение с 2018 г., и нарастват с 84.6% спрямо 2010 година.

Данните показват още, че доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 56 лв. и намалява спрямо 2018 г. с 20%, а в сравнение с 2010 г. намалението е 28.2%. Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2019 г. са 194 лева. Те нарастват с 24.4% спрямо 2018 г. и с 57.7% спрямо 2010 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. 

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 30.2% от общия доход на домакинствата през 2019 година. От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 27.3%.

През 2019 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 6.4% и намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2018 г., но нараства с 0.1 процентни пункта спрямо 2010 година.

Разходи на домакинствата

През 2019 г. българските домакинства са изразходвали 6 214 лв. средно на лице, което е със 7.7% повече в сравнение с 2018 година. За периода 2010 - 2019 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.9 пъти. Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.8% през 2010 г. на 81.5% през 2019 година.

От НСИ посочват, че изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2019 г. са 1 833 лв. средно на лице от домакинство, или с 6.9% повече спрямо 2018 г. и с 50.4% в сравнение с 2010 година. Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 067 лева. В сравнение с 2018 г. нарастват с 4.9%, а спрямо 2010 г. се увеличават с 83.6%.

За здравеопазване през миналата година cа изразходвани 386 лв. - с 23.3% повече от 2018 г. и над 2 пъти спрямо 2010 година. За транспорт и съобщения през 2019 г. са похарчени 730 лв., което е с 9.4% повече от предходната година и над 2 пъти спрямо 2010 година.

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на лице от домакинство са в размер на 820 лв. и се увеличават с 11.1% в сравнение с 2018 г., а спрямо 2010 г. нарастват над 3 пъти. През 2019 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29.5%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2018 г. и със 7.7 процентни пункта спрямо 2010 година.

Жилища

През 2019 г. в собствено жилище живеят 91.6% от домакинствата, а 5.4% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3% от наблюдаваните домакинства - 1.9% на свободен и 1.1% на общински наем. Второ жилище притежават 9.7% от домакинствата. Две трети (69.1%) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (74.6% в градовете и 53.7% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 19.1% от домакинствата в градовете и 42% - в селата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във